SNM

Zmarł Zbigniew Ciechan2021-02-03

więcej »

Zmarła prof. dr hab. Maria Manturzewska2020-11-20

więcej »

Zmarła prof. dr hab. Maria Przychodzińska2019-09-18

więcej »

zobacz wszystkie aktualności

Newsletter

Podaj nam swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać aktualności

Wychowanie Muzyczne » Aktualności » II Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Muzyki

II Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Muzyki

Kazimierz Dolny 9-10 kwietnia 2010 roku


Ogólny zamysł konferencji jest taki sam jak w ubiegłym roku. Pierwszego dnia odbędą się panele dyskusyjne, prezentacje nowych pakietów edukacyjnych do przedmiotu muzyka oraz koncerty; drugi dzień wypełnią warsztaty metodyczne.
Temat przewodni konferencji to Fryderyk Chopin w edukacji. Jest to zagadnienie ważne z wielu powodów, nie tylko z racji zobowiązań, jakie nakłada na nas Rok Chopinowski. Chcemy nawiązać do coraz bardziej powszechnego, nowego spojrzenia na postać i twórczość Chopina. W literaturze muzykologicznej i z zakresu teorii i socjologii kultury coraz chętniej jest on pozbawiany patetycznych szablonów narodowego piewcy. Zarówno jego muzyka, jak i postać, i życie funkcjonują w obrębie różnych poziomów i obszarów kultury. W zaplanowanych przemówieniach i dyskusjach spróbujemy przyjrzeć się wpływowi szkoły i instytucji kulturalno-oświatowych na kształtowanie wizerunku i postaw wobec muzyki Chopina.
Drugim tematem, bardzo istotnym i aktualnym, są zajęcia artystyczne wprowadzone w III i IV etapie kształcenia jako przedmiot uzupełniający. Podobnie jak kilka lat temu ścieżki edukacyjne, tak i teraz pomysł Ministerstwa Edukacji Narodowej wzbudza emocje. Wielu nauczycieli jest zdezorientowanych. Na konferencji postaramy się przybliżyć zamierzenia ministerstwa i skonfrontować je z praktyką, jaka kształtuje się w tym zakresie.
Interesująco zapowiadają się warsztaty. Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z dwóch spośród czterech oryginalnych propozycji. Swoje autorskie pomysły przedstawią i zrealizują: Jerzy Burdzy, Jerzy Dyląg, Sylwia Majewska, Jacek Tarczyński.
Jerzy Burdzy poprowadzi warsztaty Muzyka ludowa w szkole XXI wieku, które będą okazją do poszukiwania atrakcyjnych form popularyzacji polskiej muzyki ludowej. Zaprezentowane zostaną możliwości wprowadzania do szkół nauki tańców ludowych oraz nauki gry na instrumentach ludowych, m.in. cymbałach, lirze korbowej, basetli, skrzypcach diabelskich. Uczestnicy zajęć dowiedzą się także, w jaki sposób harmonizować melodie ludowe i poznają zasady aranżacji muzyki ludowej na potrzeby zajęć szkolnych. Zapoznają się też z przygotowanym na bazie muzyki ludowej zestawem ćwiczeń kształcących słuch, rozśpiewujących i poprawiających emisję głosu. Muzyka ludowa będzie również kanwą prostych ćwiczeń do nauki improwizacji dla uczniów.
Jerzy Dyląg w warsztatach Wspieranie rozwoju emocjonalnego i etyczno-moralnego ucznia w działaniach muzycznych poruszy ważny, a nie zawsze zauważany i doceniany problem rozwoju emocjonalnego dzieci i ich wychowania społecznego. Zajęcia pozwolą uzyskać odpowiedź na pytanie, jak poprzez edukację muzyczną sprawić, żeby dzieci mogły budować własny system wartości, kształtować świadomość społeczną oraz w pełniejszy sposób poznawać i rozumieć zarówno siebie, jak i otaczający je świat.
Sylwia Majewska specjalizuje się w tańcach historycznych i w czasie warsztatów Chodzone i gonione, czyli piękne tańce dawnych wieków zaprezentuje kilka tańców dworskich, częściowo zrekonstruowanych, częściowo ułożonych  „na wzór i podobieństwo” tych z wieku XVII i XVIII. Przekaże też uczestnikom garść informacji o stylu, geście, etykiecie i kostiumie, o tańcach dworskich i plebejskich, o sztuce wyrafinowanych ukłonów w tańcach balowych i o popularnych kontredansach, o wszystkich tych elementach dawnej kultury dworskich uczt i zabaw, które można zrealizować z uczniami w szkole. Podstawowy cel zajęć to nie tylko nauka kilku najbardziej popularnych tańców z dawnych epok, ale i próba odpowiedzi na pytanie, jak taniec dawny przekazać współczesnej młodzieży, gdzie szukać materiałów i inspiracji do podejmowania tego typu działań.
Jacka Tarczyńskiego nie trzeba chyba rekomendować; to wyjątkowa, charyzmatyczna osobowość słynąca z pomysłowości metodycznej, humoru, spontaniczności oraz wrażliwości muzycznej. Wszystko to sprawia, że jego zajęcia trudno zapomnieć. W warsztatach Aktywne formy wychowania muzycznego w praktyce nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego Jacek Tarczyński zaprezentuje swoje pomysły dydaktyczne inspirowane metodą C. Orffa. Będzie dużo twórczości wokalnej i instrumentalnej oraz trochę zabaw, które pozwolą zarówno dzieciom, jak i dorosłym wypowiadać się językiem muzyki w sposób nieskrępowany, niemal natychmiastowy. Tradycyjnie pan Jacek przywiezie ze sobą na warsztaty walizki pełne różnorodnych środków dydaktycznych, nie zabraknie gitary, harmonijki ustnej, wiader, balonów, łyżek, dzwonków itp.
Za sprawą Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w ramach konferencji jej uczestnicy i mieszkańcy Kazimierza będą mogli wysłuchać i obejrzeć widowisko muzyczne Pieśń z Pieśni opracowane przez lubelskich muzyków, m.in. Jana Kondraka i Tomasza Momota. Jego kanwą są biblijne teksty ze starotestamentalnej Pieśni nad pieśniami. Widowisko nawiązuje stylistycznie do klasycznych musicali, zostanie ono jednak odpowiednio dostosowane do miejsca przedstawienia – Fary Kazimierskiej.

Program:

9 kwietnia 2010 (piątek)

Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym, ul. Szkolna 1

10.30-14.00 Otwarcie i obrady plenarne (GZS, ul. Szkolna 1)

 • Koncert w wykonaniu uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym oraz Chóru Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie
 • Chopin w kulturze muzycznej XIX wieku – dr Barbara Literska
 • Obecność Chopina we współczesnej kulturze i w życiu Polaków
 • Chopin w powszechnej edukacji muzycznej XXI wieku – dr Mirosław Grusiewicz, Agnieszka Sołtysik

14.00-15.30 Przerwa obiadowa (DPT, ul. Małachowskiego 17)
15.30-19.00 Obrady plenarne oraz prezentacje podręczników i pomocy dydaktycznych (GZS ul.   Szkolna 1)

 • Artystyczne zajęcia uzupełniające w gimnazjum. Założenia i praktyka – Grzegorz Ajdacki, Piotr Kaja
 • Prezentacje wydawnictw : 
 1. Wydawnictwo Nowa Era
 2. MAC Edukacja
 3. Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
 4. WSiP

19.30-20.45 Koncert, widowisko muzyczne Pieśń z Pieśni (Fara Kazimierska, ul. Zamkowa 6)
21.00 Kolacja z imprezą integracyjną

 

10 kwietnia 2010 (sobota)

Dom Pracy Twórczej SDP, ul. Małachowskiego

9.00-15.00 Warsztaty w grupach (sale wykładowe Domu Pracy Twórczej SDP)


Warsztaty:

 • Jerzy Burdzy – Muzyka ludowa w szkole XXI wieku
 • Jerzy Dyląg – Wspieranie rozwoju emocjonalnego i etyczno-moralnego ucznia w działaniach muzycznych
 • Sylwia Majewska – Chodzone i gonione, czyli piękne tańce dawnych wieków
 • Jacek Tarczyński – Aktywne formy wychowania muzycznego w praktyce nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

15.00-16.00 Obiad

Do pobrania:

formularz zgłoszeniowy (pdf) tutaj

formularz zgłoszeniowy (doc) tutaj

program konferencji (pdf) tutaj

Sponsorzy:

 •  


Kazimierz 2010