SNM

Zmiana siedziby SNM2023-10-29

więcej »

Wielkie podziękowania dla Pani Haliny2023-07-11

więcej »

Zmarł Zbigniew Ciechan2021-02-03

więcej »

zobacz wszystkie aktualności

Newsletter

Podaj nam swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać aktualności

Wychowanie Muzyczne » Redakcja

Redakcja

Redakcja Wychowania Muzycznego

20-807 Lublin
ul. Czeremchowa 16/60
tel.: 885 020 216
 

Sekretariat: Daria Kuwałek (redakcja@wychmuz.pl)

 

Oprac. redakcyjne i korekta: Ewa Pękala
Skład i łamanie: Michał Wójcik - drukarnia Polihymnia
Projekt okładki i ilustracje: Iga Mikulska


   Rada redakcyjna:

Andrzej Białkowski, Gabriela Klauza, Zofia Konaszkiewicz (przewodnicząca), Wiesława A. Sacher, Barbara Smoleńska-Zielińska

   Redakcja

Redakcja jak i cały zespół współpracowników od szeregu lat działa na rzecz czasopisma pro publico bono. W tym miejscu pragnę gorąco podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie czasopisma. Wszystkich Czytelników zachęcamy do dzielenia się swoimi uwagami i sugestiami dotyczącymi zarówno czasopisma, jak również dotyczącymi edukacji muzycznej. Prosimy do nas pisać i dzwonić na podane poniżej adresy. Jednocześnie autorów tekstów i nut informujemy, iż za przyjęte do druku materiały nie wypłacamy honorariów.

Mirosław Grusiewicz

 

Mirosław Grusiewicz – redaktor naczelny; tel.: 503 644 267; e-mail: gruszmir@op.pl

Dr hab. nauk społecznych, specjalista w zakresie pedagogiki muzycznej, prof. w Katedrze Pedagogiki Kultury Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS,  współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki. Od 2000 roku związany jest z redakcją czasopisma „Wychowanie Muzyczne” - od 2007 roku pełni funkcję redaktora naczelnego periodyku. Przez wiele lat pracował w Instytucie Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz jako nauczyciel w szkolnictwie ogólnokształcącym, muzycznym i jako instruktor muzyki w domach kultury. W wolnych chwilach, poza grą na fortepianie, z zamiłowania zajmuje się pielęgnacją ogrodu, sadu i lasu.

 

 

Romualda Ławrowska - tel.: 601 949 468; e-mail: roma.lawrowska@gmail.com

Dr nauk społecznych, pedagog muzyki, autorka koncepcji edukacji muzycznej poprzez aktywność muzyczno-ruchową, wyrażonej w książkach teoretyczno-praktycznych, licznych artykułach i materiałach dla nauczycieli. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Wydziału Jazzu PWSZ w Nysie. W centrum badań własnych postawiła proces edukacji muzycznej dzieci i kształcenia nauczycieli muzyki. Zamiłowania: życie kulturalne Krakowa, książki, przyroda. W redakcji czasopisma jest od 2007 roku.

 

 

Agnieszka Sołtysik - tel.: 604 299 229;  e-mail: agnieszkasoltysik@wp.pl

Dyplomowany nauczyciel muzyki, pracuje w społecznej szkole w Otwocku. Jest autorką wielu publikacji metodycznych dla nauczycieli muzyki (artykuły, plany wynikowe, scenariusze lekcji dla szkoły podstawowej i gimnazjum), pomocy dydaktycznych (np. Plansze demonstracyjne. Muzyka, Plansze interaktywne. Muzyka), współautorką cyklu podręczników dla szkoły podstawowej Klucz do muzyki Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.  Prywatnie − mama piątki dzieci, co niektóre już dorosłe i samodzielnie muzykujące. W redakcji czasopisma jest od 2008 roku.

 

 

Rafał Ciesielski  - tel.: 605 270 380; e-mail: rciesielski@lbk.pl

Dr hab. w zakresie muzykologii, klarnecista, publicysta muzyczny, menedżer kultury, profesor w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują muzykę XIX i XX wieku, krytykę muzyczną, muzykę i krytykę jazzową oraz kulturę muzyczną społeczności lokalnych. Jest redaktorem naukowym serii „Jazz w kulturze polskiej”. Poza muzyką interesuje się historią i kulturą starożytnego Egiptu. W redakcji czasopisma działa od 2011 roku.

 

 

Rafał Rozmus - tel.: 504 395 735;  e-mail: rafalrozmus@op.pl

 

Kompozytor, dyrygent, producent muzyczny, doktor habilitowany sztuk muzycznych, zawodowo związany z Katedrą Pedagogiki Instrumentalnej i Teorii Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS. Regularnie koncertuje w kraju i za granicą, jest autorem muzyki do ponad 100 filmów, seriali, realizacji multimedialnych, spektakli teatralnych.  Za swoją pracę był wielokrotnie nagradzany, m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP. W redakcji czasopisma jest od 2013 roku.

 

 

Ryszard Popowski - tel.: 606 409 160; e-mail: ryszard.popowski@onet.pl

Dr nauk pedagogicznych, metodyk i dydaktyk nauczania muzyki, absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku, doktor nauk humanistycznych, emerytowany pracownik dydaktyczno-naukowy Instytutu Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, współtwórca i współkierownik gdańskiej Orkiestry Vita Activa działającej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Za działalność na rzecz tego Stowarzyszenia nagrodzony był Medalem Fideliter et Constanter i Medalem Prezydenta Miasta Gdańska.

Monika Mielko-Remiszewska, tel.: 507 161 888; e-mail: mielkom@poczta.onet.pl

Dr hab. sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej dyrygentura, prof. Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, dyrygent i kierownik artystyczny Akademickiego Chóru Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prezes lubelskiego oddziału PZChiO. Za swoją działalność odznaczona została między innymi Medalem Zasłużony dla Akademii Medycznej w Lublinie, Odznaką Srebrną, Złotą oraz Złotą z Wieńcem Laurowym PZChiO, Złotą Odznaką SPAM,  Brązowym  Krzyżem Zasługi, Medalem KEN. W redakcji czasopisma działa od 2015 roku.

 

Wojciech Jakubiec, tel.: 600 966 970; e-mail: wjakubiec@pcen.pl

Dyplomowany, aktywny zawodowo nauczyciel muzyki, metodyk, animator kultury, specjalista w zakresie nowoczesnych technologii w edukacji, praktykujący muzyk, doradca metodyczny Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Był pracownikiem dydaktycznym Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, założył i prowadził Radio Belfer i TV Belfer. Jest miłośnikiem kultury muzycznej Rzeszowa, modelarstwa lotniczego, lotnictwa i paralotniarstwa. W redakcji czasopisma działa od 2015 roku.