SNM

Zmiana siedziby SNM2023-10-29

więcej »

Wielkie podziękowania dla Pani Haliny2023-07-11

więcej »

Zmarł Zbigniew Ciechan2021-02-03

więcej »

zobacz wszystkie aktualności

Newsletter

Podaj nam swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać aktualności

Wychowanie Muzyczne » Archiwum - Testy osiągnięć

Archiwum - Testy osiągnięć

Test wiedzy o muzyce dla I etapu (eliminacje szkolne) Olimpiady Artystycznej, sekcja muzyki, z roku 2010.

 

Zadania testu (PDF 228 KB)

 

Zadania testu z odpowiedziami (PDF 260 KB)


Testy wiedzy ogólnopolskiego konkursu Kompozytor sercu najbliższy

 

Jedną z części ogólnopolskiego konkursu Kompozytor sercu najbliższy zorganizowanego w ramach obchodów Roku Chopinowskiego przez redakcję czasopisma „Wychowanie Muzyczne w Szkole” był test sprawdzający wiedzę o Fryderyku Chopinie
i znajomość jego dzieł. Na jej potrzeby grupa osób pod kierownictwem Agnieszki Sołtysik opracowała testy dla trzech grup wiekowych: dla uczniów szkół podstawowych klas 1–3 i 4–6 oraz gimnazjów. Udostępniamy je poniżej. Testy wraz z punktacją oraz komentarzami zostały opublikowane w numerze 3.2010.

Test dla uczniów klas 1–3 szkoły podstawowej

Test dla uczniów klas 4–6 szkoły podstawowej

Test dla uczniów gimnazjum

 

 


Test kompetencji muzycznych uczniów kończących szkołę podstawową

 

Test dydaktyczny opublikowany w numerze 3 z 2009 roku został opracowany na potrzeby ogólnopolskich badań „Edukacja muzyczna w Polsce. Stan — Uwarunkowania — Pożądane obszary zmian”, które przeprowadzono w 2007 roku. Został on również wykorzystany w 2008 roku w badaniach „Wartości, zainteresowania i kompetencje muzyczne uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w województwie mazowieckim”. Analizę wyników uzyskanych przez uczniów zamieściliśmy w numerze 1. i 2. z 2009 roku.

Zdając sobie sprawę z niedoskonałości narzędzia, udostępniamy je szerszemu gronu zainteresowanych przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, każdy z Państwa na własny użytek może ten test przeprowadzić u siebie w szkole i porównać wyniki swoich uczniów z wynikami uzyskanymi w badaniach ogólnopolskich. Po drugie, pomiar wyników kształcenia muzycznego pozostawia obecnie w Polsce wiele do życzenia. Znaczna część publikowanych testów/sprawdzianów muzycznych odznacza się niskimi parametrami diagnostycznymi, jak również błędami konstrukcyjnymi (szerzej na ten temat można przeczytać w: M. Grusiewicz, Testowe sprawdzanie wiedzy muzycznej uczniów, [w:] Współczesne oblicza edukacji muzycznej, red. R. Gozdecka, M. Grusiewicz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 65--78). Publikując testy, które, naszym zdaniem, spełniają normy poprawności, chcemy zwrócić uwagę na ten zdecydowanie zaniedbany w przypadku przedmiotu muzyka obszar pracy szkolnej.

Poniżej udostępniamy nagrania muzyczne wykorzystane w teście, jak również gotowy do wydruku test.

 


Test kompetencji muzycznych uczniów kończących gimnazjum
 

Test dydaktyczny opblikowany w numerze 5 z 2009 roku stanowi poprawioną wersję narzędzia pomiaru opracowanego na potrzeby ogólnopolskich badań „Edukacja muzyczna w Polsce. Stan – Uwarunkowania – Pożądane obszary zmian”. W stosunku do pierwotnej wersji zmieniliśmy kolejność niektórych pytań i kilka, które okazały się za trudne dla uczniów, usunęliśmy. W zadaniach rozbudowanych o trzech i więcej przykładach, zarówno z luką jak i na dobieranie, każdy przykład powinniśmy oceniać osobno.

Poniżej udostępniamy nagrania muzyczne wykorzystane w teście, jak również gotowy do wydruku test.


Test wiedzy o Fryderyku Chopinie

Test przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum. Zawiera 20 pytań zamkniętych. Do każdego podano trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.


Fryderyk Chopin i inni wielcy kompozytorzy polscy. Test dydaktyczny

Test przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Pierwsze dziesięć zadań to pytania wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią. Polecenie jedenaste, w formie literowej układanki, jest trochę trudniejsze od pozostałych. Z tego względu w szkole podstawowej należy je traktować jako zadanie dla chętnych, przydzielając punkty za każde prawidłowo odgadnięte i wpisane do tabeli nazwisko kompozytora. Samą układankę można też wykorzystać w pracy szkolnej w gimnazjum.


Fryderyk Chopin – życie i twórczość. Test dydaktyczny

Test przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum i ma na celu sprawdzenie wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina. Składa się z 16 pytań zamkniętych. Do każdego podano trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

 

 

Pliki do pobrania: