SNM
lastes_numer

Najnowszy numer: 1/2018

  Rozstrzygnięcie konkursu Muzyka w edukacji wczesnoszkolnej jest ważna 2016-04-06

  więcej »

  Nowy numer konta bankowego 2016-02-04

  więcej »

  Już niebawem VIII Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Muzyki2016-01-11

  więcej »

  zobacz wszystkie aktualności

  Newsletter

  Podaj nam swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać aktualności

  Wychowanie Muzyczne » Konferencje metodyczne » I Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Muzyki w Nałęczowie

  I Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Muzyki w Nałęczowie

  Nałęczów, 17–18 kwietnia 2009

   

  Na konferencji nie zabrakło znamienitych gości. Byli między innymi: Przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Muzyki w Szkolnictwie Polskiej Rady Muzycznej – Prof. dr hab. Andrzej Rakowski, Kierownik Katedry Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina – prof. dr hab. Zofia Konaszkiewiecz, Dziekan Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku – dr Alicja Kozłowska-Lewna, prof. dr hab. Barbara Smoleńska-Zielińska, prof. Barbara Gruberne-Bernacka, prof. Andrea Jaworska, doc. dr Wojciech Jankowski. Była plejada znakomitych dydaktyków i medyków prowadzących warsztaty i prelekcje, byli autorzy podręczników szkolnych i książek metodycznych, muzycy i kompozytorzy, dyrektorzy szkół, prezesi stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz edukacji muzycznej, licznie przybyli doradcy metodyczni, wykładowcy i adiunkci z wyższych uczelni, redaktorzy i menadżerowie z wydawnictw, które zechciały objąć patronat medialny i sponsoring konferencji, byli wreszcie nauczyciele ze szkół podstawowych i gimnazjów reprezentujący wszystkie województwa naszego kraju – w sumie ponad 150 osób.

   

    

  Program:

   

  Piątek, 17 kwietnia 2009

  10:03

  Otwarcie konferencji

  • prof. dr hab. Ryszard Szczygieł (Prorektor ds. Ogólnych UMCS)
  • Krzysztof Babisz (Lubelski Kurator Oświaty)
  • prof. art. muz. Urszula Bobryk (Dziekan Wydziału Artystycznego UMCS)
  • koncert inauguracyjny w wykonaniu Chóru Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie pod dyr. ad. Moniki Mielko

  11:30–1330

  Efekty nauczania muzyki w szkołach podstawowych i gimnazjach(prelekcje i panel dyskusyjny) osoby prowadzące: prof. dr hab. Andrzej Rakowski (moderator dyskusji), dr Andrzej Białkowski, dr Mirosław Grusiewicz

  15:00–17:30

  Zmiany w podstawach programowych przedmiotu muzyka(prelekcje i panel dyskusyjny) osoby prowadzące: prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz (moderator dyskusji), mgr Magdalena Radziejowska, mgr Grażyna Kilbach, mgr Piotr Kaja

  17:30–19:00

  Prezentacje nowych pakietów edukacyjnych

  • Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych
  • Wydawnictwa Juka
  • Wydawnictwa Nowa Era
  • Wydawnictwa Mac Edukacja

  oraz spotkania z ich autorami: z prof. dr hab. Marią Przychodzińską, prof. dr hab. Barbarą Smoleńską-Zielińską, mgr. Piotrem Kają, mgr. Janem Oleszkowiczem

  Sobota, 18 kwietnia 2009

  9:00–11:30 – I część warsztatów, 12:30–15:00 – II część warsztatów

   
  • Warsztaty metod C. Orffa, prowadząca: mgr Katarzyna Jakóbczak-Drążek
  • Aktywne formy wychowania muzycznego, prowadzący: mgr Jacek Tarczyński
  • Muzyka – ruch – pamięć – emocje, osoby prowadzące: prof. Barbara Gruberne-Bernacka, mgr Magdalena Owczarek
  • Warsztaty metod E. E. Gordona, osoby prowadzące: mgr Mirosława Gawryłkiewicz, mgr Jolanta Gawryłkiewicz
  • Edukacja muzyczna w szkole podstawowej i gimnazjum w myśl nowej podstawy programowej, prowadzący: mgr Piotr Kaja
  • Warsztaty metody Z. Kodalya, osoby prowadzące: dr Anna Waluga, mgr Dominika Lenska

   

  

  Nałęczów 2009 - Wykłady, prezentacje

  Nałęczów 2009 - Warsztaty

  Nałęczów 2009 - Koncert