SNM

Zmiana siedziby SNM2023-10-29

więcej »

Wielkie podziękowania dla Pani Haliny2023-07-11

więcej »

Zmarł Zbigniew Ciechan2021-02-03

więcej »

zobacz wszystkie aktualności

Newsletter

Podaj nam swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać aktualności

Wychowanie Muzyczne » Czytelnia » Ogólnopolskie Konferencje Metodyczne Nauczycieli Muzyki z perspektywy organizatora

Ogólnopolskie Konferencje Metodyczne Nauczycieli Muzyki z perspektywy organizatora

Autor: Mirosław Grusiewicz

Ogólnopolskie Konferencje Metodyczne Nauczycieli Muzyki zostały zapoczątkowane w 2009 roku. Inspiracją dla nich była rozmowa z prof. Marią Przychodzińską, która wspominała ogólnopolskie konferencje organizowane swego czasu przez Instytut Kształcenia Nauczycieli, Centrum Doskonalenia Nauczycieli czy Nauczycielski Uniwersytet Radiowo-Telewizyjny, w których brała udział. I ta rozmowa wyzwoliła myśl, że może warto spróbować powrócić do idei, praktyk, które nie tylko były oczywiste w czasach PRL, ale i okresu międzywojennego, kiedy to rokrocznie w Krzemieńcu na Wołyniu organizowano wakacyjne kursy dla nauczycieli. I po niej wypadki potoczyły się dynamicznie, pół roku później otwieraliśmy pierwszą Ogólnopolską Konferencję Metodyczną Nauczycieli Muzyki, a kilka miesięcy później KRS zatwierdziło powołane do życia Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki.

 

I Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Muzyki

           

Miała ona miejsce w 2009 roku w Nałęczowie. W tamtym czasie czasopismo „Wychowanie Muzyczne” wydawane było przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i też siłą rzeczy głównym organizatorem wydarzenia był Uniwersytet, a patronat honorowy objął prorektor ds. ogólnych UMCS prof. dr hab. Ryszard Szczygieł. Jak bardzo konferencja była oczekiwana, świadczy fakt, iż gości i uczestników zgromadziła około stu osiemdziesięciu, w tym wiele osób było ze środowisk akademickich, wielu autorów i wydawców podręczników szkolnych, byli muzycy i kompozytorzy, dyrektorzy szkół, prezesi stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz edukacji muzycznej, licznie przybyli doradcy metodyczni, wykładowcy i adiunkci z wyższych uczelni, redaktorzy i menadżerowie z wydawnictw, które zechciały objąć patronat medialny i sponsoring konferencji. Ze znamienitych gości byli między innymi wspomniany rektor UMCS Ryszard Szczygieł, lubelski kurator oświaty Krzysztof Babisz, przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Muzyki w Szkolnictwie Polskiej Rady Muzycznej prof. dr hab. Andrzej Rakowski, prof. dr hab. Maria Przychodzińska, prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz, prof. dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna, dr hab. Barbara Smoleńska-Zielińska, prof. Barbara Gruberne-Bernacka, prof. Andrea Jaworska, doc. dr Wojciech Jankowski, byli wreszcie nauczyciele ze szkół podstawowych i gimnazjów reprezentujący wszystkie województwa naszego kraju. Było nas tak wielu, że lokum stanowiły trzy obiekty sanatoryjne, a i warsztaty rozlokowane były w różnych miejscach Nałęczowa. Oprócz bazowego „Energetyka” był to ośrodek ZNP, pałac Małachowskich, Nałęczowski Dom Kultury. Trochę celowo tak zaplanowaliśmy, aby pokazać ciekawe miejsca Nałęczowa, sprowokować do spaceru po parku. Drugiego dnia w sobotę warsztaty poprowadzili Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Jacek Tarczyński, Barbara Gruberne-Bernacka z Magdaleną Owczarek, Mirosława Gawryłkiewicz z Jolantą Gawryłkiewicz, Piotr Kaja oraz Anna Waluga z Dominiką Lenską. Podczas wydarzenia nie zabrakło też różnorodnej muzyki. Konferencji towarzyszyły koncerty Chóru Instytutu Muzyki UMCS, który wystąpił pod kierunkiem Moniki Mielko-Remiszewskiej, pracowników tegoż Instytutu: Piotra Chilimoniuka, Jakuba Niedoborka, Elwiry Śliwkiewicz-Cisak oraz grupy folkowej Orkiestra św. Mikołaja. I do tego mieliśmy piękną, słoneczną i ciepłą pogodę.

 

II Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Muzyki

           

Pierwsza konferencja utwierdziła nas w przekonaniu, że nauczyciele muzyki powinni mieć własną reprezentację, swoje miejsce spotkań i dyskusji, jak również, że zarówno czasopismo „Wychowanie Muzyczne”, jak i tego typu konferencje sami dla siebie możemy organizować. Powołanie niezależnego wydawcy dla czasopisma „Wychowanie Muzyczne” było też wspierane przez ówczesne kierownictwo Wydawnictwa UMCS, dla którego ten tytuł nie był priorytetowy i nie leżał w centrum zainteresowań, a wydawany zgodnie z procedurami i formalnościami instytucji podległej wielu rygorom prawno-formalnym przynosił niemałe straty finansowe. Z tych też powodów jeszcze w 2009 roku powstało Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki, które stało się wydawcą czasopisma „Wychowanie Muzyczne” i głównym organizatorem wspominanych konferencji.

           

Druga konferencja odbyła się w Kazimierzu Dolnym w dniach 9–10 kwietnia 2010. Był to Rok Chopinowski i oczywiste było, aby w centrum umieścić Chopina. Były prelekcje, wykłady znamienitych gości na jego temat. Wtedy też nawiązaliśmy kontakt z Arturem Szklenerem i Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, który od tamtego czasu aż do 2016 roku w naszych konferencjach aktywnie uczestniczył i je wspomagał. Kazimierz Dolny nad Wisłą jak nie wymyśliła, to na pewno najbardziej wspierała pochodząca stamtąd Monika Kubiś-Arbuz. Gościliśmy w starych murach Gminnego Zespołu Szkół oraz położonego nieopodal na wzgórzu Domu Pracy Twórczej (oba budynki po 10 latach, po rewitalizacji są nie do poznania). Myślę, że po tej konferencji w pamięci na pewno pozostanie widowisko muzyczne Pieśni z Pieśni Jana Kondraka i Tomasza Momota zaprezentowane w kazimierskiej farze, dość przejmujące zimno wieczoru, które z trudem rozgrzewało płomienne ognisko i grzane napoje. I 10 kwietnia 2010 roku rano zastał nas przygotowujących się po śniadaniu do zajęć warsztatowych. Były długie minuty ciszy, rozmów, niedowierzania, zastanawianie się co dalej. I myślę, że jedyna słuszna decyzja – zajęcia realizujemy zgodnie z planem. W tamtym roku warsztaty poprowadzili Jerzy Burdzy, Jerzy Dyląg, Sylwia Majewska i Jacek Tarczyński.

 

III Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Muzyki

           

Trzecia konferencja odbyła się na początku kwietnia 2011 roku w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Ryni nad Zalewem Zegrzyńskim. Większość naszych konferencji odbywała się w tego typu obiektach ulokowanych nad jeziorami w lasach, co pozwalało łączyć elementy pracy z wypoczynkiem, wspólną integracją. W tę konferencję, jak i w kilka kolejnych, zaangażowała się ówczesna prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki Grażyna Kilbach. I w tym obszarze współpraca dobrze się układała, jej wkład w konferencje był dość znaczny i jej zaangażowanie wpływało na ich ostateczny efekt. Konferencję w Ryni otworzył wyśmienity kwartet „OP&UM”, który wykonał kilka utworów polskiej współczesnej muzyki kameralnej. Bliskość Warszawy sprawiła, iż w wydarzenie zaangażowały się instytucje mające swoją siedzibę w stolicy, w tym Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych. Z rzeczy niecodziennych, gościliśmy Petera Sycha, który przyjechał z Australii, aby promować swój nowy instrument, urządzenie − wirtualną harfę, a na wieczorny koncert udaliśmy się do Legionowa, gdzie w Domu Kultury mogliśmy obejrzeć i wysłuchać spektakl, musical Koncert życia Fryderyka Chopina. Podczas tej konferencji warsztaty poprowadzili: Romualda Terenc-Pawliczak, Małgorzata Nowak, Jacek Tarczyński oraz Monika Leszczyńska.

 

IV Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Muzyki 

           

Odbyła się ona w przyjemnym ośrodku wypoczynkowym w Skorzęcinie nad Jeziorem Białym położonym między Gnieznem a Koninem. Była to chyba najzasobniejsza finansowo konferencja. Miała ona miejsce w czasach ostrej konkurencji między wydawnictwami szkolnymi, głównie między Nową Erą i WSiP-em. Ale na tej konferencji gościliśmy chyba wszystkich wydawców podręczników szkolnych, którzy ochoczo rozdawali nie tylko materiały reklamowe, ale całe pakiety edukacyjne. Udało nam się również pozyskać firmę Studio 49, które z Niemiec na warsztaty przywiozło całą ciężarówkę nowiutkich instrumentów. Partnerem strategicznym była między innymi Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, która przygotowała dla nas bardzo ciekawy recital Eweliny Rajchel i Piotra Kałużnego, złożony z pieśni okresu międzywojennego w nowych, ich własnych aranżacjach. Nowa Era przygotowała dla nas wieczorny koncert Grupy MoCarta. Warsztaty drugiego dnia konferencji poprowadzili: Teresa Lisowska, Jacek Tarczyński, Monika Gromek z Grażyną Kilbach oraz Grażyna Flicińska-Panfil. Na pewno była to konferencja, na której dużo się działo. I przez wielość firm, partnerów nauczyciel mógł poczuć się doceniony, dowartościowany i przywieźć do domu nie tylko nowe doświadczenia, ale wiele materiałów dydaktycznych i gadżetów reklamowych.

 

V Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Muzyki 

           

Piąta edycja konferencji odbyła się w drugiej połowie kwietnia na obrzeżach Kielc w hotelu „Tęczowy Młyn” w 2013 roku. Głównym współorganizatorem był Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, który mocno zaznaczył swoją obecność. Wykładowcy i studenci aktywnie zaangażowali się w organizację i uczestnictwo, zarówno w zakresie debat i prelekcji, jak i stworzenie oprawy muzycznej. Koncertem przywitali nas studenci, a w trakcie dnia pod kierunkiem Ewy Robak wystąpił znakomity chór kameralny Fermata. Po raz kolejny konferencji towarzyszyli liczni sponsorzy, wystawcy, prezentowane były Bum Bum Rurki, programy Mijusic. Z rzeczy szczególnych można wymienić prezentację ogólnopolskiego programu SNM Liderzy Animacji Muzycznej, który w tamtym okresie wystartował i zagościł w wielu szkołach w Polsce. Na konferencję przyjechały wszystkie osoby zaangażowane w jego realizację, prezentowały one jego założenia i swoje plany i zamierzenia z nim związane. Mocnym akcentem byli goście z Holandii Cees van Loon i Gerard van Ommeren, którzy byli z nami przez dwa dni, prowadzili warsztaty dla naszych uczestników, a także osobno dla studentów na uczelni. Widocznym elementem konferencji była obecność przedstawicieli i instrumentów firmy Yamaha. Inne ważne wydarzenia to wieczorny koncert wspaniałego artysty, pianisty, aranżera, kompozytora, wokalisty i poety, wykonawcy poezji śpiewanej Grzegorza Turnaua z gitarzystą oraz wycieczka turystyczno- integracyjna do Chęcin. Drugiego dnia konferencji warsztaty, poza wspomnianymi gośćmi z Holandii, poprowadzili Justyna Sobczyk, Monika Kolasa-Hladikova, Adam Kwapiński oraz grono specjalistów od instrumentów klawiszowych firmy Yamaha.

 

VI Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Muzyki

           

Odbyła się ona w 2014 roku w Łodzi i za współpartnerów miała liczne instytucje kulturalno-edukacyjne z tego miasta z Akademią Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów na czele. Osobiście, z uwagi na wypadek komunikacyjny, jaki przytrafił mi się w drodze na nią, nie na wszystkich wydarzeniach byłem i w trakcie jej trwania trochę mniej się angażowałem publicznie i towarzysko. Mniejsze moje zaangażowanie to też efekt tego, iż w głównej części została ona przygotowana przez pełniącą jeszcze wtedy funkcję prezesa Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki Grażynę Kilbach. Jak napisała jedna z uczestniczek „konferencja miała bardziej charakter nieformalno-towarzyski niż dydaktyczno-merytoryczny”. Konferencję otworzył koncert studentów Akademii Muzycznej oraz uczniów z łódzkich szkół muzycznych średniego stopnia. Wykłady wprowadzające były udziałem Marcina Wolniewskiego, byłego i obecnego dziekana jednego z wydziałów AM w Łodzi, Waldemara Marchwicy, byłego dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, oraz Piotra Barona, byłego pracownika dydaktyczno-naukowego Instytutu Jazzu i Muzyki Estradowej PWSZ w Nysie. W Łodzi warsztaty miały miejsce pierwszego i drugiego dnia i prowadzili je: muzyk jazzowy Witold Janiak, miłośnik dziedzictwa kulturowego Joszko Broda, specjalista od Bum Bum Rurek Dawid Gacek, Malina Sarnowska z Polskiego Stowarzyszenia Carla Orffa, przedstawiciele z Zespołu Tańca Ludowego Harnam z Łodzi, gitarzysta Janusz Kwiatosiński oraz prezenterzy instrumentów klawiszowych z firmy Casio, która od tego czasu stale nam towarzyszyła i stała się głównym sponsorem. Z imprez towarzyszących warto wymienić koncert wieczorny, który wypełniła muzyka jazzowa w wykonaniu tria Witolda Janiaka, oraz wycieczkę do centrum Łodzi, w ramach której między innymi odwiedziliśmy Muzeum Sztuki. 

 

VII Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Muzyki

           

Odbyła się ona pod koniec kwietnia 2015 roku w stolicy, w ciekawym urbanistycznie Służewskim Domu Kultury, który tym samym stał się naszym głównym partnerem. Za sprawą ówczesnej prezes SNM Marii Szreder patronat honorowy objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a naszymi partnerami było wiele uznanych i prestiżowych instytucji, których przedstawicieli mieliśmy przyjemność gościć, a były to między innymi Instytut Muzyki i Tańca, który reprezentował dyrektor Andrzej Kosowski, Polskie Wydawnictwo Muzyczne reprezentowane przez redaktora naczelnego Daniela Cichego, Związek Kompozytorów Polskich reprezentowany przez sekretarza gene­ralnego Katarzynę Dadak-Kozicką. Wykład inauguracyjny wygłosiła niezwykła osoba, opoka polskiej pedagogiki muzyki prof. Maria Przychodzińska. Był to czas, kiedy prof. Przychodzińska wycofała się już z życia zawodowego i publicznego. Specjalnie dla nas przyjechała i była z nami, ale jak sama mówiła, było to jej ostatnie publiczne wystąpienie. Pierwszego dnia miało miejsce wiele prezentacji i koncertów. Narodowy Instytut Audiowizualny zaprezentował nowe możliwości Muzykoteki Szkolnej (wcześniej jego przedstawicieli gościliśmy w Skorzęcinie), Instytut Muzyki i Tańca prezentował swój Orkiestrownik, dość mocno obecny był Zebruś, bohater wydanej wtedy nowej książki Jacka Tarczyńskiego Muzyczne podróże Zebrusia, ale niewątpliwie była to konferencja zdominowana przez instrumenty Casio, których wszędzie było wiele, można było wypróbować różne modele, taniej je kupić oraz wygrać na loterii. Część muzyczną rozpoczął recital młodej acz znakomitej pianistki Karoliny Nadolskiej, mieliśmy przyjemność wysłuchać koncertu chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Bairda z Grodziska Mazowieckiego (był on połączony z prelekcję prof. dr hab. Katarzyny Sokołowskiej), muzyki współczesnej Edwarda Sielickiego, koncertu kameralnego Szymanowski Piano Trio, koncertu wieczornego Michała Jurkiewicza z zespołem oraz obejrzeć musical dziecięcy przygotowany przez Marię Szreder Orfeusz i Eurydyka. Była otwarta debata i wiele wystąpień nauczycieli. Drugiego dnia warsztaty poprowadzili: wybitni specjaliści od gry na flażolecie Wojciech Wietrzyński i Justyna Szychowiak, dyrygent, ale i znawca nowoczesnych technologii, obecny prorektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Benedykt Odya, specjalista od edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, autor wspomnianej książki Jacek Tarczyński, doradca metodyczny z Podkarpacia Wojciech Jakubiec oraz przedstawiciele stowarzyszenia Klanza.

 

VIII Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Muzyki

           

Odbyła się ona pod koniec kwietnia 2016 roku w hotelu Cztery Wiatry w Korytnicy nad zalewem Chańcza. Jest to piękny olbrzymi obiekt, świetnie wyposażony i dostosowany do konferencji i wypoczynku. Ale jak to już kiedyś napisałem, „dużym rozczarowaniem była dla nas, organizatorów, współpraca z osobami zarządzającymi hotelem. Mieliśmy do czynienia z naprawdę trudnymi i mało życzliwymi partnerami, musieliśmy więc włożyć sporo wysiłku […] aby nasi Goście nie odczuli przykrych sytuacji i niedogodności”. Mam nadzieję, że nam się to udało i konferencja pozostała w miłych wspomnieniach. Była to nasza ostatnia wspólna konferencja z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, który od kolejnego roku zaczął organizować samodzielnie podobne przedsięwzięcia w kompleksie pałacowym w Radziejowicach pod Warszawą. Na marginesie dodam, że tam też planowaliśmy własną konferencję, ale po uruchomieniu inicjatywy NIFC – zrezygnowaliśmy. Z ważnych gości pierwszego dnia w Korytnicy warto wymienić prof. Elżbietę Krzemińską, prof. Benedykta Odyę, prof. Rafała Ciesielskiego czy ówczesną dyrektor Festiwalu Muzyki Dawnej w Kaliszu Schola Cantorum Grażynę Dziedziak. W godzinach porannych mieliśmy dwa koncerty: uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej im. S. Moniuszki w Staszowie oraz zespołu muzyki dawnej Diminuendo pod kier. Bożeny Magdaleny Mrózek. Wieczór zdominował wspaniały recital fortepianowy Aleksandra Dębicza, który wypełniła muzyka Bacha i jego własne kompozycje i improwizacje. Warsztaty w Korytnicy poprowadzili Leszek Dranicki, Lidia Bajkowska, Regina Wolska, Agnieszka Sienkiewicz z Ernestem Kamilem Sienkiewiczem oraz ponownie Wojciech Wietrzyński z Justyną Szychowiak. Nie wspominałem o tym wcześniej, ale często konferencje były miejscem wręczania nagród różnych konkursów organizowanych przez redakcję czasopisma „Wychowanie Muzyczne” i SNM. W sposób szczególny wspominam te wydarzenia z Korytnicy, gdyż były wyjątkowo wyeksponowane i uroczyste, a i nagrody były okazałe. Warto też wspomnieć o zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Staszowie wycieczce po najciekawszych zabytkowych miejscach, w tym był to m.in. Zespół Pałacowy w Kurozwękach i pełen średniowiecznego uroku Szydłów.

 

IX Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Muzyki

           

Odbyła się ona w niezwykłym miejscu, w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie w Otrębusach, a miała ona miejsce na początku maja 2017 roku. Po rezygnacji z Radziejowic szukaliśmy czegoś atrakcyjnego w okolicy, tak żeby całkowicie planów nie zmieniać, i trafiliśmy na „Mazowsze”, a dokładniej na dyrektorów placówki Jacka Bonieckiego oraz Mirosława Ziomka, którzy podchwycili temat, zaangażowali się w przedsięwzięcie i to dzięki ich życzliwości, przyjazności mogliśmy nie tylko we wspaniałym „Mateczniku Mazowsza” ją zorganizować, ale poczuć się tam jak długo wyczekiwani goście. Jako organizator przedsięwzięcia powiem, że to była konferencja o najmniejszym balaście spraw formalno-urzędniczych, spraw trudnych. Część wydarzeń konferencji odbywała się w przepięknej nowej sali widowiskowej. Tam odbyło się otwarcie konferencji, koncerty, a były to: koncert Grodziskiego Chóru Bogorya pod dyr. Marcina Łukasza Mazura oraz koncert Chóru PZLPiT „Mazowsze” pod dyr. Mirosława Ziomka. Miałem wtedy też przyjemność zagrać kilka utworów Chopina i Ogińskiego. Przyjemność była o tyle niezwykła, że za sprawą Anny Waligóry-Tarnowskiej, kuratora województwa mazowieckiego programu Śpiewająca Polska, sala widowiskowa na 600 miejsc była wypełniona po brzegi uczniami warszawskich szkół. W sali tej mieliśmy też przyjemność wieczorem obejrzeć pełne widowisko taneczno-muzyczne zespołów „Mazowsza”. Z innych wydarzeń warto wymienić debatę, w której jako paneliści wystąpili Wojciech Burszta, Andrzej Białkowski, Rafał Ciesielski, Kacper Miklaszewski, Jolanta Gawryłkiewicz i Kinga Kruś. Były prezentacje Ryszarda Bryły i Agnieszki Przemyk-Bryły, ich rewelacyjnych według mnie metod i podręczników do wstępnej nauki gry na fortepianie, swoje wystąpienie miał Piotr Kaja, Ryszard Popowski oraz piszący te słowa Mirosław Grusiewicz. A drugiego dnia warsztaty poprowadzili Jacek Tarczyński, Marcin Łukasz Mazur, Paweł Lemański oraz mieliśmy dwa warsztaty taneczne z zakresu polskich tańców narodowych i regionalnych prowadzone przez instruktorów, tancerzy zespołu „Mazowsze”. W ramach wycieczki zwiedzaliśmy zabytkowe siedziby, posiadłości w Karolinie, w tym pałac pełniący funkcję muzeum sztuki ludowej, część osób wybrała się do nieodległej Żelazowej Woli.    

 

X Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Muzyki

           

Kolejna, jubileuszowa konferencja wydarzyła się kilka lat później i nie z powodu naszych zaniechań, ale z powodu słabnącego zainteresowania naszymi propozycjami, co nie miało związku z pandemią, ale zaczęło się wcześniej. Przez lata można było zaobserwować, jak zmienia się klimat wokół tego typu działalności społecznej, którą prowadziliśmy, ale i postrzegania szkoły i nauczyciela. I w znacznym zakresie zmieniały się warunki rynku edukacyjnego. Z bardzo licznych sponsorów stałymi pozostała tylko firma produkująca instrumenty Casio oraz Polskie Wydawnictwo Muzyczne. X konferencję planowaliśmy zorganizować w 2018 roku w Lublinie. Mieliśmy zarezerwowane hotele, a przede wszystkim byliśmy po uzgodnieniach z dyrekcją Centrum Spotkania Kultur w Lublinie i z dyrekcją Teatru Muzycznego (obecnie Operą Lubelską) – bo tam chcieliśmy uczcić jubileusz. I program mieliśmy zaplanowany, a nawet dopięty, ale zainteresowanie okazało się nieadekwatne do miejsca i planów.

           

W kolejnym roku razem z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii UMCS w jego starej siedzibie przy ulicy Narutowicza zorganizowaliśmy jednodniową konferencję metodyczną, która też była promocją realizowanego razem z Casio programu Gramy z nut. Była to jedna z inicjatyw, które miały propagować naukę gry na instrumentach, tworzenie szkolnych zespołów instrumentalnych. Wcześniej próbowaliśmy uruchomić projekt Fortepian narodowym instrumentem Polaków. I w tej sprawie wielokrotnie staraliśmy się zainteresować różne instytucje, w tym Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pałac Prezydencki, różne banki. Ale podobnie jak inicjatywy Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, stowarzyszenia i fundacji „Muzyka jest dla wszystkich”, które na wzór Śpiewającej Polski uruchamiały projekty dotyczące tworzenia szkolnych zespołów i zespołowego grania na instrumentach, niewiele z tego wyszło, granie na instrumentach nie jest w Polsce powszechnym zjawiskiem.

           

A X Ogólnopolską Konferencję Metodyczną Nauczycieli Muzyki zorganizowaliśmy w małej miejscowości między Radomiem a Łodzią – w Poświętnem, w tamtejszym Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym Młynczysko. Wybór nie był przypadkowy, to okolice zamieszkania Arkadiusza Białka, i to dzięki niemu i zaangażowaniu władz gminnych i powiatowych wiele rzeczy udało się zorganizować, w tym debatę z udziałem posłanek na Sejm RP zajmujących się sprawami kultury i oświaty. Do Poświętnego przyjechały razem z licznymi przedstawicielami władz samorządowych Hanna Gill-Piątek oraz Dorota Łoboda, były koncerty na świeżym powietrzu Ani Czachorowskiej z zespołem oraz Kasi Zaniat, był piknik rodzinny. Sporo wydarzeń miało miejsce na dworze, był to maj i piękna słoneczna pogoda i sprzyjająca do tego infrastruktura. Myślę, że to też przyczyniło się do tego, że akurat tę konferencję bardzo wiele osób mile wspominało. Na to wydarzenie przyjechało też kilka interesujących dla nas nowych osób, które prowadziły warsztaty i prelekcje. Poza wspomnianą Kasią Zaniat i Anną Czachorowską swoimi pomysłami i doświadczeniami metodycznymi dzieliły się z nami Klaudia Ligorowska, Aleksandra Szymańska, Izabela Witek, Katarzyna Sroka. Był też z nami Piotr Kaja, Dawid Gacek, Zbigniew Wiertel oraz Noemi Lemańska z Pawłem Lemańskim. Również wycieczka – mimo iż dotyczyła najbliższych okolic, tamtejszej bazyliki, miejsca ostatniej bitwy obronnej kampanii wrześniowej i śmierci mjra Hubala (wydarzenia miały miejsce na wiosnę 1940 roku) i plenerów licznie kręconych tam filmów – była bardzo przyjemna. 

 

XI Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Muzyki

           

Konferencja w Poświętnem na pewno była udana, niemniej nie zmieniła ona ogólnego trendu mniejszego zainteresowania wydarzeniami przez nas organizowanymi. Szukaliśmy nowych rozwiązań. Pomysł, który w dalszym ciągu warty jest przemyśleń i kontynuacji, który mimo licznych trudności ma potencjał, to Lubelski Festiwal Muzyki i Edukacji, czyli stała impreza, w stałym miejscu organizowana co kilka lat, w której łączymy konferencje naukowe z metodycznymi, organizujemy wiele otwartych wydarzeń, w tym koncertów, festynów promujących dobrą edukację muzyczną, pokazujemy jej ciekawe egzemplifikacje i wspaniałych nauczycieli, muzyków. Zebranie w jednym miejscu i czasie grona teoretyków i praktyków z szerokim zapleczem społecznych organizacji, przedsiębiorców działających na rzecz tejże edukacji to na pewno pomysł godny uwagi, niemniej trudny organizacyjnie. Pierwszą trudnością, z jaką zetknęliśmy się w tamtym roku przy organizacji Lubelskiego Festiwalu Muzyki i Edukacji, był hotel. Po zamknięciu pobliskiego „Huzara” najbliższy dla nas wolny spełniający podstawowe nasze oczekiwania okazał się odległy od miejsca konferencji o kilka kilometrów. I o ile w konferencji naukowej nie stanowi to istotnego problemu, to przy naszych metodycznych, bardzo aktywnych, wyczerpujących fizycznie już tak. Potrzebujemy odświeżyć się, odpocząć, nałożyć nowe ubrania. Ale najistotniejszym problemem okazał wspólny termin obydwu konferencji, naukowej Praktyki muzyczne pomiędzy utopiami. Edukacja muzyczna w poszukiwaniu i odzyskiwaniu sensu oraz metodycznej Szkolne i pozaszkolne praktyki muzyczne. W poszukiwaniu najlepszych rozwiązań i zaplanowanych koncertów. I tu musieliśmy wydarzenia rozdzielić. Inna rzecz, że dla organizatora, który nie specjalizuje się w takich przedsięwzięciach, a był nim przede wszystkim Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS oraz Wydział Artystyczny UMCS – duże tego typu wydarzenie to duży problem. A przypomnę, cały festiwal to dwanaście koncertów, w tym Marty Magdaleny Lelek, Piotra Selima, Rafała Rozmusa z septetem instrumentalistów, Eskaubeia i Tomka Nowaka Quartetu, to piknik muzyczny, na którym wystąpili: Anna Czachorowska, Mirosław Grusiewicz, Łukasz Jemioła, Dariusz Kwiatkowski, Anna Martyniuk-Tofiluk, Irmina Pietraszko, Eva Piłat, Jarosław Salej, Roman Szkudlarek, Piotr Szymański, Tadeusz Tuszowski, Kasia Zaniat, chóry i zespoły artystyczne ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie przygotowane przez Natalię Skipor i Alicję Grzeszczyk, zespół z Płocka Ania C i Przyjaciele oraz Piotr Szymański z Michałem Lewartowiczem. Podczas tej konferencji odbyła się otwarta debata i liczne formy warsztatowe, które w Lublinie poprowadzili Anna Czachorowska, Mirosława Gawryłkiewicz, Elżbieta Krzemińska, Ewa Kuszewska, Anna Martyniuk-Tofiluk, Agnieszka Sołtysik, Krzysztof Stachyra, Jacek Tarczyński, Urszula Smoczyńska, Izabela Witek, Eva Piłat, Zbigniew Wiertel, Kasia Zaniat.

           

W tym roku chcieliśmy nawiązać do formuły konferencji w Poświętnem, czyli sporo wydarzeń w otwartej przestrzeni, w dobrze wyposażonym ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym, jednak z powodu niewielkiego zainteresowania byliśmy zmuszeni do jej odwołania. Rozważania o przyczynach, o naszej kondycji zawodowej, stanie powszechnej edukacji muzycznej (to wszystko jest powiązane) pozostawiam na inne okoliczności, nieraz do tych problemów pewnie będziemy wracać.

           

W tym miejscu bardzo gorąco chciałbym podziękować wszystkim osobom, dzięki którym opisywane wydarzenia mogły zaistnieć. Myślę tu głównie o członkach Zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki i redakcji czasopisma „Wychowanie Muzyczne”. Przez lata wytworzyła się też grupa studentów/ absolwentów Instytutu Muzyki angażująca się do ich obsługi, w tym wielokrotnie byli z nami Magdalena Gruszkiewicz, Paweł Urban, Marta Klimek, Tomasz Korneluk, Arkadiusz Kostecki, Aleksandra Knap, Joanna Piątek. A we wszystkich edycjach kierownikiem administracyjnym, biura obsługi była Halina Koszowska-Kot, której szczególnie dziękuję. Przez te lata wiele osób i instytucji było zaangażowanych w realizację konferencji. Osobiście dzięki nim poznałem setki wspaniałych osób, co jest dla mnie bezcenne. I myślę, że głównym ich wyróżnikiem był bardzo przyjacielski klimat tworzony przez gości i uczestników oraz fakt, iż wiele osób przyjeżdżało na nie niezależnie od pełnionych na nich funkcji. Osoby prowadzące warsztaty, prelekcje przejeżdżały na inne edycje jako zwykli uczestnicy, a poznanych na konferencji uczestników zapraszaliśmy na kolejne edycje w roli nauczycieli-tutorów. Tak też wspólnie tworzyliśmy krąg życzliwych, zaprzyjaźnionych z sobą osób. Dla mnie był to wyjątkowy czas, za który wszystkim uczestnikom, gościom, współorganizatorom, partnerom bardzo dziękuję.  

Po przeobrażeniach społecznych 1989 roku większość tych stałych, cyklicznych ogólnopolskich form doskonalenia nauczycieli uległa zawieszeniu, likwidacji. Tego typu działania zyskały regionalny charakter. Jak się odnalazły w rzeczywistości edukacyjno-społecznej, jak funkcjonują, stanowi ciekawy przyczynek do dyskusji o edukacji.

 

Tekst ten pisałem z głębokim przekonaniem, iż stanowi on końcowe podsumowanie naszych ogólnopolskich konferencji, że w zawiązku z malejącym zainteresowaniem zaprzestajemy ich organizowania. Niemniej po licznych rozmowach postanowiliśmy, iż obecną edycję przekładamy na przyszły rok i spróbujemy tę inicjatywę kontynuować. I w tym miejscu wyrażam nadzieję, że ciąg dalszy relacji i wspomnień z konferencji nastąpi.