SNM

Wielkie podziękowania dla Pani Haliny2023-07-11

więcej »

Zmarł Zbigniew Ciechan2021-02-03

więcej »

Zmarła prof. dr hab. Maria Manturzewska2020-11-20

więcej »

zobacz wszystkie aktualności

Newsletter

Podaj nam swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać aktualności

Wychowanie Muzyczne

Witamy na naszej stronie


 

„Wychowanie Muzyczne w Szkole” - od 2011 roku "Wychowanie Muzyczne" - jest jedynym ogólnopolskim periodykiem o problematyce powszechnej edukacji muzycznej. Jest przede wszystkim poradnikiem dla nauczycieli i instruktorów muzyki, ale i dla wszystkich zainteresowanych edukacją muzyczną i amatorskim uprawianiem muzyki. Nadrzędnym celem periodyku jest inspirowanie do podejmowania kreatywnych działań w zakresie edukacji muzycznej.

więcej...

Wielkie podziękowania dla Pani Haliny

 

Pani Halina Koszowska-Kot kierowała sekretariatem redakcji czasopisma od 2000 roku z maleńką, roczną przerwą roku akademickiego 2009/10. Dziś te obowiązki przejęła Daria Kuwałek. Kiedyś przychodzi taki moment, że trzeba sobie zrobić dłuższą przerwę, pozwolić młodym dojść do głosu.

 

Miałem wielką przyjemność współpracować z Panią Haliną przez ponad 20 lat i przy wydawaniu czasopisma i przy organizowanych konferencjach i innych wydarzeniach, w które bardzo się angażowała, kierowała biurami organizacyjnymi. Przez swój profesjonalizm, życzliwość, sumienność, wyjątkową etykę w postępowaniu, dawała nam poczucie bezpieczeństwa. Dzięki jej pracy, w znacznej mierze społecznej, i w redakcji i stowarzyszeniu mogliśmy spokojnie zajmować się sprawami merytorycznymi.  

 

Składam wielkie, wielkie podziękowania – myślę, że w imieniu wielu z nas. Kto przez ostatnie dwadzieścia parę lat miał kontakt  z czasopismem lub/i z konferencjami i innymi wydarzeniami organizowanymi przez Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki ten miał okazję, jak nie osobiście, to listownie poznać Panią Halinę. Dla mnie niezwykłe jest to, że Pani Halina zapamiętywała nas i nasze sprawy. I nie myślę tu tylko o członkach redakcji i osobach współpracujących, ale o wszystkich uczestnikach konferencji i prenumeratorach czasopisma - to nie tylko niezwykła pamięć, ale właśnie zaangażowanie w sprawy powierzone.

Jeszcze raz bardzo dziękuję – Pani Halino wszystkiego dobrego!!! 

10.07.2023  

Redaktor naczelny czasopisma

Mirosław Grusiewicz

 

 

Od redakcji

 

Tej wiosny miałem przyjemność uczestniczyć w wielu spotkaniach, debatach, konferencjach, nasza doroczna dla nauczycieli muzyki była jedną z nich. Rodzi się podstawowe pytanie o celowość, sprawczość tego typu wydarzeń, bo za każdym z nich kryje się wysiłek organizatorów, uczestników, to są też koszty finansowe. Oczywiście, żaden, nawet największy kongres edukacyjny z całą plejadą autorytetów nie zmieni systemu edukacji, nie poprawi losu nauczycieli i uczniów. Dla mnie są to jednak bardzo ważne spotkania, na których wiele się uczę, zdobywam wiedzę, doświadczenie, kształtuję swoje poglądy i uważam to za bezcenne. Odbyte spotkania utwierdziły mnie w kilku przekonaniach, ale i pozwoliły na nowe spojrzenia na pewne zagadnienia.

 

Konferencja w Rzeszowie pozwoliła mi dostrzec, że w gronie osób zajmujących się oświatą bardzo różnie i indywidualnie odczytujemy jej stan. Przedstawiciele obecnej władzy, ale i wielu nauczycieli, działaczy społecznych autentycznie jest przekonanych, że obecne rozwiązania systemowe i programowe są właściwe i nic złego w polskiej szkole się nie dzieje.

 

Konferencje naukowe w Lublinie, ale i w Gdańsku, utwierdziły mnie w przekonaniu, że spośród wielu ważnych kompetencji kształtowanych w szkole dwie są najważniejsze: umiejętność komunikowania się z innymi ludźmi oraz umiejętność komunikowania się z nowoczesnymi technologiami, w tym także z tym, co określamy jako sztuczną inteligencję.

 

Uczestnicy naszej konferencji przekonali mnie, że to oni są przyszłością polskiej edukacji muzycznej, że po pierwsze, można w każdym systemie i w każdych warunkach prowadzić ciekawe zajęcia muzyczne, po drugie, że społeczeństwo, rodzice wymuszą rozwiązania sprzyjające rozwojowi ich dzieci, dające szanse na godne i szczęśliwe ich życie. I to sprowadzi się do demokratyzacji szkoły i większej sprawczości nauczycieli.

 

 

Życzę przyjemnych wakacji

Mirosław Grusiewicz

 

 

KONFERENCJA METODYCZNA, LUBLIN 2-3 CZERWCA 2023

 

 

 

  

PIKNIK MUZYCZNY, LUBLIN 4 CZERWCA 2023

 

 

 

Zapraszamy do księgarni − Księgarnia iNuty