SNM

Zmarł Zbigniew Ciechan2021-02-03

więcej »

Zmarła prof. dr hab. Maria Manturzewska2020-11-20

więcej »

Zmarła prof. dr hab. Maria Przychodzińska2019-09-18

więcej »

zobacz wszystkie aktualności

Newsletter

Podaj nam swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać aktualności

Wychowanie Muzyczne » Czytelnia » Gramy z nut. Fotorelacja z konferencji

Gramy z nut. Fotorelacja z konferencji

Autor: Mirosław Grusiewicz (tekst), Wojciech Bobrowicz (zdjęcia)

1 czerwca 2019 roku w Lublinie odbyła się jednodniowa konferencja metodyczna dla nauczycieli muzyki Gramy z nut, czyli klasowe muzykowanie i inne pożądane formy edukacji muzycznej. Współorganizatorem wydarzenia był szacowny Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie i w jego murach spotkaliśmy się, by wspólnie porozmawiać, podzielić się wiedzą, doświadczeniem, własnymi przemyśleniami, autorskimi rozwiązaniami metodycznymi.

 

Otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. Janusz Kirenko, dziekan Wydziału PiP, oraz Mirosław Grusiewicz, prezes SNM.
Pierwszym punktem programu było wystąpienie dr. hab. Krzysztofa Moraczewskiego, profesora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, niezwykle cenionego kulturoznawcy, który przybliżył nam współczesne uwarunkowania kultury muzycznej, społeczno-kulturowe konteksty sztuki muzycznej.
W nawiązaniu do wypowiedzi Krzysztofa Moraczewskiego z referatem Współczesne wyzwania edukacji muzycznej. Przemiany na świecie a polskie reformy wystąpił dr hab. Mirosław Grusiewicz.
Chór Mała Kasjopea ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie prowadzony przez Alicję Grzeszczyk i Urszulę Matwiejuk wystąpił wraz z zespołami tanecznymi Vega i Kalisto, którymi opiekuje się Marta Zgiet. Dziecięce zespoły ujęły gości konferencji entuzjazmem i zaangażowaniem. Z wielkim przejęciem, ale i z dbałością o niuanse i szczegóły wykonawcze zaprezentowały widowisko muzyczne autorstwa Alicji Grzeszczyk i Danuty Nowakowskiej-Bartłomiejczyk o dzielnicy, w której mieszkają, jej historii i teraźniejszości Moja Wieniawa.
Mieliśmy też okazję uczestniczyć w audycji muzycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym przygotowanej przez Ewę Kuszewską. Wystąpili muzycy z filharmonii oraz dzieci i młodzież z lubelskich szkół.
Głównymi sponsorami konferencji była firma Casio, Kantare oraz Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Firma Kantare ufundowała nagrodę – wysokiej klasy gitarę − w przeprowadzonym konkursie. Wygrała ją Bożena Kluch, nauczycielka muzyki z Łaska
Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki od wielu lat współpracuje z firmą Casio. Wspólnie realizujemy projekty edukacyjne, których głównym celem jest wspieranie różnych form gry na instrumentach muzycznych. Casio współfinansuje nasze konferencje w zamian za możliwość prezentacji i promocji swoich towarów i usług.
Na konferencji swoje bogate stoisko, stale oblegane przez naszych gości, miało Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Dla uczestników konferencji przygotowało ono również szereg upominków.
Agnieszka i Ernest Kamil Sienkiewiczowie zaprezentowali warsztaty, które zatytułowali Miniatura muzyczna w edukacji dzieci. Bazą warsztatów nawiązujących do metod aktywnego słuchania muzyki były miniatury fortepianowe dla dzieci autorstwa polskich kompozytorów.
Jacek Tarczyński wyrosły z tradycji orffowskiej przygotował dla nas nowe propozycje metodyczne. Obecnie propaguje je pod hasłem „Solfonki to też dzwonki”.
Krzysztof Stachyra, dr hab. nauk społecznych, certyfikowany muzykoterapeuta i nauczyciel muzyki, poprowadził warsztaty związane z wykorzystaniem elementów muzykoterapii w pracy szkolnej.

W ramach warsztatów zaprezentowany został i omówiony projekt Pracownia Muzyczna Casio, którego głównym celem jest propagowanie nauki gry na keyboardach w szkole podstawowej, stworzenie atrakcyjnych zajęć dla uczniów. Warsztaty poprowadzili Arkadiusz Białek – kierownik projektu oraz dr Ryszard Popowski − autor koncepcji programowej oraz wydanego w tamtym roku podręcznika do nauki gry na keyboardzie Gram z nut. Podręcznik do nauki muzyki.

 

 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli przyjechać, miło nam było Państwa gościć. Mamy nadzieję kontynuować tego typu jednodniowe spotkania. Jeżeli tylko sponsorzy dopiszą i będzie zainteresowanie z Państwa strony, zorganizujemy je ponownie w przyszłym roku w tym samym miejscu.