SNM

Zmiana siedziby SNM2023-10-29

więcej »

Wielkie podziękowania dla Pani Haliny2023-07-11

więcej »

Zmarł Zbigniew Ciechan2021-02-03

więcej »

zobacz wszystkie aktualności

Newsletter

Podaj nam swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać aktualności

Wychowanie Muzyczne » Aktualności » Ogólnopolski konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie

Ogólnopolski konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie

 

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina organizuje 27 maja 2011 r. Ogólnopolski konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie dla młodzieży do lat 17.Odbędzie się on w ramach cyklu  imprez „Wiosna z Chopinem”. Celem konkursujest propagowanie wśród młodych ludzi wiedzy o życiu i twórczości kompozytora oraz ukazanie znaczenia jego dorobku dla kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Chcielibyśmy zachęcić nauczycieli, przede wszystkim ze szkół imienia Fryderyka Chopina, do włączenia w proces nauczania treści związanych z kompozytorem, a także do podejmowania prób uaktywnienia środowiska szkolnego w zakresie edukacji muzycznej i obalania powszechnych mitów związanych z osobą wielkiego muzyka.

 

Zależy nam na zmianie stereotypu dotyczącego twórczości kompozytora (aspekt martyrologii, cierpienia, często przerysowywany przez twórców kultury) poprzez ukazanie odmiennego charakteru jego muzyki: tanecznego, często dowcipnego, lirycznego, miłosnego, poetyckiego. Naszym celem jest upowszechnienie wizerunku Chopina jako człowieka utalentowanego również w wielu różnych pozamuzycznych aspektach, tj. Fryderyk jako komik, grafik, literat, redaktor, lingwista.

 

Konkurs jest doskonałą okazją do zapoznania się z aktualnym stanem badań nad życiem i twórczością kompozytora w oparciu o publikacje książkowe Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina oraz materiały zamieszczone w Centrum Informacji Chopinowskiej http://pl.chopin.nifc.pl/chopin/, które jest bazą edukacyjną udostępnioną bezpłatnie online dla uczniów i nauczycieli w całym kraju.

 

Konkurs będzie składał się z 2 etapów (I etap – część pisemna; etap finałowy – część ustna). Etap finałowy zostanie przeprowadzony w Sali Koncertowej Muzeum Fryderyka Chopina z udziałem publiczności. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać jury złożone z wybitnych chopinologów. Po wyłonieniu zwycięzcy konkurs zakończy się recitalem chopinowskim.

 

Nagrody:

I nagroda – 3000 zł

II nagroda – 2000 zł

III nagroda – 1000 zł

 

Ponadto wszyscy laureaci zostaną uhonorowani następującymi wyróżnieniami:

– bezpłatne zwiedzanie Muzeum Fryderyka Chopina;

– kompletna seria płytowa Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina The Real Chopin;

– zestaw wydawnictw książkowych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

 

Rejestracja uczestników konkursu będzie odbywać się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony  http://wiosnazchopinem.pl/pl/konkurs/edukacyjny do dnia 16 maja 2011 r.

 

Odpowiedzi na wszelkie dodatkowe pytania można uzyskać drogą mailową kontaktując się z Adeliną Omielańczyk: adelina@nifc.pl lub z Marcinem Wąsowskim: mwasowski@nifc.pl oraz telefonicznie: 22 44 16 151/154.