SNM

Zmiana siedziby SNM2023-10-29

więcej »

Wielkie podziękowania dla Pani Haliny2023-07-11

więcej »

Zmarł Zbigniew Ciechan2021-02-03

więcej »

zobacz wszystkie aktualności

Newsletter

Podaj nam swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać aktualności

Wychowanie Muzyczne » Czytelnia » Kompozytor sercu najbliższy - podsumowanie konkursu

Kompozytor sercu najbliższy - podsumowanie konkursu

Autor: Mirosław Grusiewicz, Agnieszka Sołtysik

Artykuł z numeru 2/2010

 

27 marca br. w Otwocku odbyło się podsumowanie i zakończenie konkursu Kompozytor sercu najbliższy. W Roku Chopinowskim tego typu inicjatyw pojawiło się wyjątkowo dużo, dlatego planując przedsięwzięcie, mieliśmy obawy, czy spotka się ono z zainteresowaniem, czy nauczyciele zechcą się zaangażować, czy opracują materiały dydaktyczne, czy zmobilizują i odpowiednio przygotują uczniów. Naszą niepewność pogłębiały wizje trudności organizacyjnych spowodowanych odległością między siedzibami współorganizatorów oraz fakt, że Katolicka Szkoła w Otwocku jest niewielką placówką.

 

Wkrótce jednak na adres redakcji i szkoły w Otwocku zaczęły napływać setki zgłoszeń i prac. Zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania. I o ile prace uczniów w kategoriach literackiej
i plastycznej oraz prace nauczycieli przyjmowaliśmy bez ograniczeń, to na konkurs wiedzy mogliśmy przyjąć tylko tylu uczniów, na ilu pozwalały warunki lokalowe szkoły.

           

Łącznie do konkursu we wszystkich kategoriach stanęło 1650 uczniów i 35 nauczycieli. Najwięcej – 1347 uczestników podjęło rywalizację w kategorii plastycznej, 156 przysłało nam swoje prace literackie, a do testu wiedzy przystąpiło 147 osób. Geograficznie reprezentowane były wszystkie regiony kraju, widoczna była jednak dominacja województwa lubelskiego i mazowieckiego.

 

Konkurs mógł odbyć się dzięki licznym instytucjom wspierającym, które przekazały na jego cel nagrody i upominki. Wszystkim darczyńcom należą się słowa podziękowania. Szczególnie jednak chcielibyśmy wyróżnić instytucje, które – widząc naszą trudną sytuację organizacyjną – przekazały więcej nagród rzeczowych niż wcześniej uzgodniono.

 

Głównie za sprawą Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina mogliśmy przyznać aż 17 nagród i 52 wyróżnienia w kategorii plastycznej. Więcej nagród niż planowano przekazały też: Związek Kompozytorów Polskich, Polska Rada Muzyczna oraz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, które dodatkowo zajęły się promocją konkursu. Miłą niespodzianką było ufundowanie prywatnej nagrody przez pana Krzysztofa Knittla oraz włączenie się Narodowego Instytutu Audiowizualnego, który na nagrody przeznaczył komplet Filmoteki Szkolnej – zestaw 26 płyt DVD z filmami edukacyjnymi. Nie zawiedli również pozostali sponsorzy: Filharmonia Narodowa, Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”, Wydawnictwo „Pani Twardowska”, Wydawnictwo Muzyczne „Triangiel” oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki. Koncert uświetniający podsumowanie konkursu, który przygotowany został przez Agencję Artystyczną „Promocja” z Zalesia Górnego, sponsorował Prezydent Miasta Otwocka. Posiłki dla gości
i uczestników sfinansował kierowca rajdowy Leszek Kuzaj. Splendoru konkursowi nadali patroni honorowi: Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

 

Przysłane prace literackie i plastyczne można podzielić na dwie grupy. Pierwsza, dominująca, wiązała Chopina z naszą tradycją, z pewnymi stereotypami utrwalanymi przez szkołę i media. W pracach z obu tych kategorii konkursowych przedstawiany był on jako symbol narodowy, wielki polski romantyk, cierpiący, tęskniący za krajem i przyjaciółmi, przeżywający boleśnie niedolę ojczyzny. W podobnej konwencji utrzymane były prace o aurze sielankowo-ludowej, które prezentowały Chopina zespolonego zarówno z polskim krajobrazem, jak i z polską kulturą mieszczańską i szlachecką XIX wieku.

 

Drugi nurt to prace przedstawiające kompozytora jako rówieśnika, kolegę, przyjaciela – człowieka nam współczesnego. Niewątpliwie są one próbą poznania i zrozumienia Chopina, uczynienia go bardziej bliskim.

           

Choć było kilka prac mniej udanych albo niesamodzielnych – co w rysunku przejawiało się nienaturalną precyzją w stosunku do wieku uczestników, a w poezji patosem i wyszukanym słownictwem, zdecydowana większość to dzieła świadczące o wyobraźni, wrażliwości, ale i o warsztacie ich autorów.

 

Prace plastyczne cechowała różnorodność technik i użytych materiałów. Poza tradycyjnymi rysunkami kredkami i farbami na papierze mieliśmy obrazy olejne, odlewy z gipsu, rzeźby z mydła, prace przestrzenne z drewna, wyszywanki, batiki, wycinanki, wydrapywanki, frotaże, kolaże, obrazki posypywane i wiele innych. Młodzi pisarze natomiast sięgali po rozmaite formy literackie: były wiersze – smutne, wesołe i refleksyjne, pisane spontanicznie i szlifowane zapewne godzinami; listy, kartki
z pamiętnika, proza poetycka, a nawet opowiadanie science fiction. 

 

Jurorzy oceniający prace w obu kategoriach stanęli przed naprawdę trudnym zadaniem. I choć przyznali liczne nagrody i wyróżnienia, wiele osób jest zapewne zawiedzionych. Aby docenić wysiłek uczestników, postaramy się zaprezentować na łamach „Wychowania Muzycznego w Szkole” jak najwięcej literackich i plastycznych propozycji konkursowych, pewną ich część zamieścimy także na naszych stronach internetowych.

 

Ważną częścią przedsięwzięcia był także test sprawdzający wiedzę o Chopinie i znajomość jego dzieł. Przeprowadzony został w kilkunastu salach lekcyjnych szkoły w Otwocku – organizatorzy zapewnili wszystkim piszącym jednakowe warunki. Przygotowane wcześniej klucze odpowiedzi i cały sztab osób zaangażowany w sprawdzanie prac pozwoliły w krótkim czasie wyłonić laureatów. Testy, konsultowane z Romaną Rataj, Dorotą Nitą-Komorowską, Włodzimierzem Sołtysikiem, Małgorzatą Zagórską, opracowała i przygotowała Agnieszka Sołtysik. W najbliższych numerach czasopisma opublikujemy je razem z punktacją i komentarzami.

 

W kategorii plastycznej prace oceniało jury pod przewodnictwem dr Romualda Tarasiuka, starszego wykładowcy Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS. Pozostali członkowie komisji to: dr Barbara Niścior, artysta malarz, adiunkt Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS
i mgr Anna Mazur, wykładowca Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS. Jurorzy przyznali 17 nagród oraz 52 wyróżnienia.

           

W kategorii literackiej pracom komisji przewodniczyła Anna Kistelska – polonistka, główny instruktor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury. W ocenianiu prac konkursowych pomagały jej: Edyta Bork,  polonistka, nauczycielka, doktorantka w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, i Ewa Jachimek, polonistka, była nauczycielka i dziennikarka, obecnie redaktor i korektor czasopisma „Wychowanie Muzyczne w Szkole”. Jurorki nagrodziły 7 prac, a kolejnym 7 przyznały wyróżnienia.

 

Na czele komisji oceniającej prace nauczycieli stanęła dr Renata Gozdecka, starszy wykładowca Instytutu Muzyki UMCS, rzeczoznawca podręczników szkolnych. Wspierali ją: Agnieszka Sołtysik, nauczycielka muzyki, autorka podręczników szkolnych i pomocy dydaktycznych, stały współpracownik WSiP, redaktor „Wychowania Muzycznego w Szkole”, oraz dr Mirosław Grusiewicz – redaktor naczelny „Wychowania Muzycznego w Szkole”, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki.

Wśród 11 nagrodzonych nauczycieli znaleźli się: Ewa Adamczyk – Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Zielonkach; Biserka Čejović– Szkoła Podstawowa nr 2 w Krakowie; Danuta Dębska – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej; Marek Dudek – Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie; Justyna Górska-Guzik – Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Legionowie; Teresa Juraszek – Gimnazjum nr 93 im. księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie; Małgorzata Kasprzak – Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego w Raszynie; Honorata Kiwała – Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Sokołowie Małopolskim; Władysława Kruczoń – Szkoła Podstawowa nr 28 im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie; Agnieszka Podbilska – Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia w Trzebownisku; Jolanta Pytlik – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Elżbieta Bziuk –Szkoła Podstawowa w Jabłonnie; Zofia Dzięcioł, Aleksandra Krzyżanowska – Szkoła  Podstawowa nr 30 w Lublinie; Włodzimierz Jurczenia – Gimnazjum nr 1 w Kępnie; Grażyna Modrzewska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostródzie; Renata Socha – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu; Monika Szczepańska – Szkoła Podstawowa w Stypułowie; Anna Zakrzewska – Zespół Szkół nr 4 im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie.

 

W teście wiedzy oficjalnie zostały przyznane nagrody tylko dla trzech uczniów z każdej grupy wiekowej, którzy uzyskali największą ilość punktów. Poniżej publikujemy pełniejszą listę najlepszych uczestników wraz z uzyskaną przez nich punktacją. Szczegółowe wyniki konkursu znajdują się na www.wychmuz.pl

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział w konkursie oraz tym, którzy pomogli w jego realizacji.

 

Punktacja testu wiedzy - najlepsze wyniki

Szkoła podstawowa, klasy I-III

Nr        Imię i nazwisko            Szkoła                                                                   Liczba punktów

1          Adam Antkowiak          Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawie Mazowieckiej                42

2          Magdalena Tatar          Publiczna Szkoła Podstawowa we Wsoli                          42

3          Maria Zagajewska         Zespół Szkół Publicznych nr 6 w Żyrardowie                    41

4          Maciej Tomaszewski     Szkoła Podstawowa nr 69 w Warszawie                           40

5          Marta Rześna              Zespół Szkół Publicznych nr 6 w Żyrardowie                     40

6          Laura Górniak,             Szkoła Podstawowa w Płochocinie                                  39

7          Wiktoria Pietrzyk          Publiczna Szkoła Podstawowa we Wsoli                          39

8          Dominika Smolarek      Szkoła Podstawowa w Płochocinie                                  38

9          Liliana SzczechSzkoła    Podstawowa nr 69 w Warszawie                                    38

10        Julia Wrzesińska           Szkoła Podstawowa w Płochocinie                                 38

Szkoła podstawowa, klasy IV-VI

1          Paweł Czyż,                 Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawie Mazowieckiej                 77

2          Maria Pawluczyk           Szkoła Podstawowa w Płochocinie                                   73

3          Faustyna Białous          Szkoła Podstawowa w Chotomowie                                 72

4          Natalia Jackiewicz         Zespół Szkół w Zegrzu                                                  71

5          Agnieszka Michalik,      Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Limanowej               71

6          Aleksandra Pec            Szkoła Podstawowa w Płochocinie                                   71

7          Aleksandra Certa          Szkoła Podstawowa w Gietrzwałdzie                               69

8          Aleksandra Chowaniec   Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Limanowej              69

9          Rafał Rogowski             Zespół Szkół Publicznych w Żninie                                 69

10        Maciej Malczewski          Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawie Mazowieckiej                67

Gimnazjum

1          Tomasz Fatalski           Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie                      91

2          Izabela Poszwińska       Zespół Szkół Publicznych nr 6 w Żyrardowie                    91

3          Tomasz Dudkowski,      Gimnazjum nr 58 w Warszawie                                      86

5          Zuzanna Piwowarska     Gimnazjum Sióstr Felicjanek nr 4 w Warszawie                85

6          Klaudia Korczak            Gimnazjum Katolickie w Mławie                                     83

7          Katarzyna Łyjak            Publiczne Gimnazjum w Lipsku                                     79

8          Agata Pikus                 Publiczne Gimnazjum w Lipsku                                     79

9          Natalia Gołębicka         Gimnazjum nr 3 w Otwocku                                           77

10        Agnieszka Krajza          Gimnazjum nr 3 w Otwocku                                          77

 

 

 

"bo O.D.A. szybko napsiała nowa notkę, żeby odwrf3cić uwagę."Pewnie:) Tak szybko, ze zauważyłam dopiero potem. Ale jak już pisałam: proszę sobie poczytać, co pisał Pan Hambura o tych państwach w swoim blogu.I jeśli dzieci nie mieli niemieckiego obywatelstwa, to miały austriackie. Zasada jest taka sama. Twierdzenie, jakoby dzieci Nyksow maja _tylko_ polskie obywatelstwo jest kłamstwem.PS: Jesli chce odwrf3cić uwagę, to skasuje cały temat. Lepiej dla ambicji karlika byłoby zastanawianie się nad pytaniem, dlaczego Pan Mecenas najpierw zapukał dwa razy, a potem nagle zamilkł;)

FRwtDXAsEUJtHYSwKfs (2012-03-17)