SNM

Zmiana siedziby SNM2023-10-29

więcej »

Wielkie podziękowania dla Pani Haliny2023-07-11

więcej »

Zmarł Zbigniew Ciechan2021-02-03

więcej »

zobacz wszystkie aktualności

Newsletter

Podaj nam swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać aktualności

Wychowanie Muzyczne » Czytelnia » Warszawska wiosna nauczycieli muzyki 2015

Warszawska wiosna nauczycieli muzyki 2015

Autor: Romualda Ławrowska, Monika Waligóra

Siódma Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Muzyki już za nami. Odbyła się ona w dniach 24­–25 kwietnia br. Miejscem spotkania była tym razem stolica, a dokładniej Służewski Dom Kultury, który przez dwa dni gościł w swoich progach grono osób związanych z powszechną edukacją muzyczną.

 

VII Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Muzyki została zorganizowana przez Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki, przy honorowym patronacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wzięli w niej udział wybitni pedagodzy muzyki, nauczyciele akademiccy, nauczyciele muzyki w szkołach ogólnokształcących oraz muzycznych. Rangę wydarzenia podkreśliła obecność takich postaci, jak Andrzej Kosowski reprezentujący Instytut Muzyki i Tańca, Daniel Cichy – redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, Dadak-Kozicka – sekretarz gene­ralny Związku Kompozytorów Polskich.

 

Zdjęcie 1. Uczestnicy i goście konferencji w sali widowiskowej Służewskiego Domu Kultury.

 

Zdjęcie 2. Dyrektor Działu Handlu PWM – Sylwia Regina, dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca – Andrzej Kosowski oraz członek zarządu SNM – Wojciech Jakubiec.

 

Tematyka konferencji obejmowała szeroko pojęte aspekty tradycji i współczesności w wychowaniu muzycznym, obecne trendy i kwestie zapomniane. Uroczystego otwarcia spotkania dokonały nowe władze Stowarzyszenia w osobie prezes Marii Szreder oraz członków Zarządu – Alicji Deleckiej-Bury, Moniki Mielko-Remiszewskiej, Arkadiusza Białka, Wojciecha Jakubca i Mirosława Grusiewicza.

 

Zdjęcie 3. Maria Szreder podczas otwarcia konferencji.

 

Zdjęcie 4. Zarząd SNM – Arkadiusz Białek, Alicja Delecka-Bury, Maria Szreder.

 

Następnie zebrani wysłuchali pięknego recitalu fortepianowego Karoliny Nadolskiej – młodej, ale już niezmiernie utytułowanej pianistki, laureatki wielu konkursów. Po niej z wykładem inauguracyjnym wystąpiła prof. dr hab. Maria Przychodzińska, która – jak zawsze – celnie uchwyciła najistotniejsze problemy pracy nauczycieli. Przedstawiając własne refleksje na temat przeszłości i nowości w wychowaniu muzycznym, pani profesor po raz kolejny zasugerowała pewne kierunki myślenia. Korzystając z siły argumentacji naukowej, wypunktowała z pozycji swojego autorytetu ważne dla edukacji muzycznej, a zagrożone wartości, postawiła szereg pytań otwartych, poruszyła wiele nierozstrzygniętych kwestii.Mówiąc o „nowych światach”, które następują co jakiś czas, prof. Przychodzińska ostrzegła przed uznawaniem, że „nowe” to lepsze. Zaapelowała o rozwagę wobec stałych wartości edukacji i jej form, o równowagę pomiędzy ekspresją i percepcją, która stanowiła istotę polskiej koncepcji wychowania muzycznego. Stwierdziła, iż obserwowana obecnie przewaga ekspresji jako wartości samej w sobie zagraża percepcyjnym formom edukacji, w tym słuchaniu muzyki instrumentalnej. Niedobrą sytuację w tym zakresie potęgują wspierane przez media kult i dominacja piosenek. Nawiązując do doboru treści dzisiejszej muzycznej edukacji, Maria Przychodzińska wskazała na coraz rzadsze wykorzystywanie wielkiej tradycji muzyki europejskiej, którą wypierają nowe gatunki „muzyki intensywnych emocji”, w tym jazz, rock, muzyka pop. Zadała pytanie: czy i na ile powinna ona być treścią edukacji? Zwróciła też uwagę na widoczną tendencję nauczycieli do unikania wartościowania estetycznego muzyki na rzecz opisu, na pozostawianie wolności wyboru młodym, bezradność argumentacji. Odnosząc się do nowych zjawisk, w tym do „muzyki w sieci”, stwierdziła, że Internet daje dostęp do informacji, ale nie jestjeszcze narzędziem tworzenia.

 

Zdjęcie 5. Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Marii Przychodzińskiej Co znaczy przeszłość, a co nowość w wychowaniu muzycznym?

 

 

Zdjęcie 6. Prof. Maria Przychodzińska w rozmowie z Romualdą Ławrowską.

 

Zasygnalizowane w wykładzie inauguracyjnym zagadnienia stały się przedmiotem innych wypowiedzi, rozważań i dyskusji nauczycieli muzyki. Wśród bardziej interesujących warto wymienić wspaniałą prelekcję prof. dr hab. Katarzyny Sokołowskiej i koncert chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Bairda z Grodziska Mazowieckiego pod dyrekcją Elżbiety Grzebalskiej. Ciekawe były również działania Narodowego Instytutu Audiowizualnego, który zaprezentował nowe możliwości Muzykoteki szkolnej, oraz przygotowany przez Instytut Muzyki i Tańca pokaz filmowy Orkiestrownik – znakomitą pomoc audiowizualną do prezentacji brzmienia instrumentów orkiestry.

 

Zdjęcie 7. Prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska podczas prelekcji Śpiew w chórze jako forma kształcenia muzycznego – metody pracy z dziećmi.


Zdjęcie 8. Uczennice Państwowej Szkoły Muzycznej z Grodziska Mazowieckiego.

 

Interesującą formą okazały się także trzy kolejne wystąpienia nauczycielek muzyki reprezentujących różne placówki: Doroty Przęczek, Ewy Jakubowskiej oraz Katarzyny Głukowskiej, które opowiadały o swoich osiągnięciach, metodach dochodzenia do nich, trudnościach i satysfakcjach, czasami o bezradności i „skrzydłach” otrzymywanych od dzieci. Wystąpienia tego rodzaju wydają się na tyle atrakcyjne, że warto pomyśleć o nich także przy organizacji kolejnych edycji konferencji, gdyż wprowadzają one elementy kontaktów interaktywnych i niewątpliwie ocieplają atmosferę spotkania.

 

Zdjęcie 9. Prezentacje oryginalnych osiągnięć nauczycieli muzyki – Katarzyna Głukowska.

 

Inną nową i interesującą formą był panel redakcyjny „Wychowania Muzycznego”. Rozpoczęło go wystąpienie reprezentującej Radę Redakcyjną czasopisma prof. dr hab. Zofii Konaszkiewicz, która rozważała znaczenie piękna w muzyce i życiu uczniów. Zebranych zaciekawiło wystąpienie dr Ryszarda Popowskiego, który przedstawił 10 według niego najważniejszych problemów edukacji muzycznej w Polsce – i nie tylko wskazał je, ale zaproponował też konkretne ich rozwiązania. Będą one z pewnością publikowane w czasopiśmie i – miejmy nadzieję – dyskutowane w środowisku. O problemach edukacji mówiła też dr Romualda Ławrowska – w kilku słowach zarysowała ona problematykę zapaści wczesnej edukacji muzycznej, będącej najdotkliwszą bolączką i „węzłem gordyjskim edukacji” czekającym na silny cios i przecięcie (bo rozwiązania – mimo konkretnych propozycji wielu środowisk – niestety, nie widać!). Podczas tego spotkania zabrał też głos redaktor naczelny czasopisma – dr Mirosław Grusiewicz, który w ramach krótkiego z konieczności wystąpienia przedstawił nauczycielom muzyki sytuację czasopisma oraz plany na przyszłość.

 

Zdjęcie 10. Alicja Delecka-Bury w rozmowie z redaktorem czasopisma Rafałem Ciesielskim.

 

Zdjęcie 11. Drewniane schody prowadzące do głównego wejścia Służewskiego Dom Kultury nie tylko służyły do komunikacji, ale również były miejsce wypoczynku i relaksu.

 

Specyfiką konferencji jest ukierunkowanie metodyczne, więc i tegoroczna nie mogła obyć się bez cyklu warsztatów dotyczących edukacji muzycznej dziecka w przedszkolu oraz w szkole. W bieżącym roku było to pięć warsztatów.

 

Niezmiernie ciekawa propozycja Jacka Tarczyńskiego – Aktywne formy wychowania muzycznego na podstawie książki „Muzyczne podróże Zebrusia” –dotyczyłaprowadzenia edukacji muzycznej małego dziecka. Uwagę uczestników zajęć zwracał tu wyróżniający się piękną kolorystyką podręcznik dla dziecka, a także dzwonki diatoniczne o ruchomych sztabkach osadzone na filcowej podkładce, będące również autorskim pomysłem Jacka Tarczyńskiego.

 

Zdjęcie 12. Warsztaty Jacka Tarczyńskiego Aktywne formy wychowania muzycznego na podstawie książki „Muzyczne podróże Zebrusia”.

 

Z kolei podczas warsztatu prowadzonego przez Wojciecha Wietrzyńskiego i Justynę Szychowiak, zatytułowanego Flażolet – prosty sposób na miłe muzykowanie, każdy otrzymał wymieniony w tytule zajęć instrument oraz specjalne opracowane materiały nutowe. Prowadzący prezentowali sposób gry i wydobycia dźwięku, nie zabrakło też wspólnego muzykowania. Były to bardzo ciekawe warsztaty, przypuszczam, że wielu uczestników chętnie wykorzysta prezentowane metody w swojej pracy z dziećmi.

 

Zdjęcie 13. Warsztaty Wojciecha Wietrzyńskiego i Justyny Szychowiak Flażolet – prosty sposób na miłe muzykowanie

 

Trzeci warsztat – Pianino cyfrowe – warsztat pracy nowoczesnego nauczyciela, prowadzony przezWojciecha Jakubca – był dla wielbicieli muzyki i instrumentów elektronicznych okazją do osobistego doświadczenia możliwości brzmieniowych nowego pianina cyfrowego marki Casio.

 

Zdjęcie 14. Wojciech Jakubiec podczas warsztatów Pianino cyfrowe – warsztat pracy nowoczesnego nauczyciela

 

Poza wymienionymi trzema propozycjami przybyli na konferencję nauczyciele mogli poznać także Tańce integracyjne podczas zajęćprowadzonych przez Joannę Jakubowicz z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza oraz razem z Benedyktem Odyą, podczas warsztatów Tablety w szkole, zastanowić się nad wykorzystaniemzdobyczy nowoczesnych technologii w edukacji muzycznej oraz popróbować swoich sił w grze na tych wielofunkcyjnych urządzeniach.

 

Zdjęcie 15. Podczas warsztatów Tablety w szkole.

 

Dwudniowa konferencja nauczycieli muzyki obfitowała ponadto w różnorodne wydarzenia artystyczne. Oprócz wspomnianego już recitalu fortepianowego Karoliny Nadolskiej uczestnicy wysłuchali koncertu kameralnego zespołu Szymanowski Piano Trio, projekcji muzycznej Eksperymenty bez granic prof. dr. hab. Edwarda Sielickiego, uczestniczyli w koncercie Michała Jurkiewicza z zespołem, a także obejrzeli musical dziecięcy Orfeusz i Eurydyka oraz wernisaż wystawy Lalka artystyczna.

 

Zdjęcie 16. Koncert Michała Jurkiewicza z zespołem.

 

Zdjęcie 17. Maskotka konferencji „Zebruś” towarzyszyła w różnych jej momentach, między innymi podczas losowania nagród.

 

Konferencji towarzyszyły również prezentacje wydawnictw oraz firm muzycznych, takich jak: Casio Sound Technology, Casio Szkoła Muzyczna, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Dux Recording Producers, Wydawnictwo Pani Twardowska, Wydawnictwo Muzyczne Gawa, Salony Muzyczne Pasja.

 

Zdjęcie 18. Jak co roku wystawcy z branży wydawniczej i muzycznej prezentowali swoje oferty ‑ Salony Muzyczne Pasja.

 

Zdjęcie 19. Casio Sound Technology.

 

Zdjęcie 20. Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

 

Ogólnopolskie Konferencje Metodyczne Nauczycieli Muzyki umożliwiają jej uczestnikom nie tylko zdobycie wiedzy naukowej i merytorycznej, ale również umiejętności praktycznych i metodycznych potrzebnych w pracy nauczycielom muzyki. Tak było i tym razem – bieżąca edycja była wydarzeniem posiadającym bardzo dużą wartość pedagogiczno-muzyczną, praktyczną i artystyczną.