SNM

Zmiana siedziby SNM2023-10-29

więcej »

Wielkie podziękowania dla Pani Haliny2023-07-11

więcej »

Zmarł Zbigniew Ciechan2021-02-03

więcej »

zobacz wszystkie aktualności

Newsletter

Podaj nam swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać aktualności

Wychowanie Muzyczne » Czytelnia » Zapraszamy na Lubelski Festiwal Muzyki i Edukacji

Zapraszamy na Lubelski Festiwal Muzyki i Edukacji

Autor: Mirosław Grusiewicz

Konferencja naukowa (18–19 maja)

Otwarta debata (2 czerwca, 10.30–13.00)

Warsztaty dla nauczycieli

Koncerty

Recital skrzypcowy Marty Magdaleny Lelek (18 maja, godz. 10.00)

Jazz rap koncert – Eskaubei & Tomek Nowak Quartet ft. Mr Krime (18 maja, godz. 18.00)

Specjalista od wzruszeń – recital Piotra Selima (2 czerwca, godz. 10.00)

Koncert muzyki Rafała Rozmusa (2 czerwca, godz. 19.00)

Piknik muzyczny

Koncert Nauczyciele mają głos (4 czerwca, godz. 11.00)

Koncert Uczniowie mają głos (4 czerwca, godz. 13.00)

Piotr Szymański ft. Michał Lewartowicz (4 czerwca, godz. 14.00)

 

 

Przed nami pierwsza edycja Lubelskiego Festiwalu Muzyki i Edukacji. Bardzo chcielibyśmy, aby spełnił on zakładane cele, nasze, a przede wszystkim Państwa oczekiwania. Istotą tego typu imprez są ludzie, uczestnicy wydarzenia, a jedną z miar sukcesu frekwencja, Państwa zadowolenie, satysfakcja. Oczywiście nasze cele sięgają znacznie dalej. W miarę naszych możliwości, w tej doraźnej, płynnej rzeczywistości, chcielibyśmy tworzyć rzeczy trwałe, stabilne. One są potrzebne i nie po to, by ujednolicać, narzucać, glajchszaltować, one powinny tworzyć punkty oparcia, orientacji, tworzyć poczucie bezpieczeństwa dla naszej aktywności zawodowej, realizacji własnych pomysłów, inicjatyw edukacyjno-muzycznych. Od lat zabiegamy o to, żeby edukacja muzyczna była jak najmniej obarczona nakazami, zakazami, ściśle określonymi procedurami i programami, namawiamy i działamy w kierunku zwiększania autonomii nauczycielskiej, indywidualizacji nauczania.

           

Swego czasu byłem na konferencji szkoleniowej dla dyrektorów szkół muzycznych organizowanej przez Centrum Edukacji Artystycznej. Przez kilka dni uczyliśmy się, jak sporządzać plany roczne i pięcioletnie w szkołach, jak pisać sprawozdania, protokoły i ewaluacje, jak nadzorować pracowników, jak realizować ministerialne wytyczne. I na koniec konferencji wystąpił wspaniały zespół tańca nowoczesnego, który w swojej konkurencji zdobył tytuł mistrza świata. Zadałem wtedy instruktorce otwarte, dla mnie retoryczne pytanie, czy działa zgodnie z rocznymi, pięcioletnimi planami, wytycznymi ministerialnymi. Osoba prowadząca zespół trochę zmieszała się i zakłopotała, ale usłyszałem wtedy piękne słowa o pasji, o własnych planach, przemyśleniach, o tym, jak bardzo zżyta jest z grupą, którą prowadzi. I takiej edukacji potrzebujemy. I festiwal ma być miejscem spotkania pomysłów i pasji, naszych indywidualności i refleksji.

 

Konferencja naukowa (18–19 maja)

           

W programie festiwalu jest zaplanowana konferencja naukowa. I z tym faktem wiążą się nasze szczególne cele i zamiary. Pedagogika i dydaktyka muzyki przez całe lata, dekady rozwijała się w uniwersyteckich instytutach muzyki, wydziałach artystycznych oraz w akademiach muzycznych. Obecnie, po reformach Gowina, po ścisłym przyporządkowaniu ludzi i instytucji do określonych dziedzin i narzuceniu jeszcze większych niż dotychczas restrykcji, formalnych zobowiązań, powinności od społeczności akademickiej, ten rozwój jest utrudniony. Zakłady i katedry zajmujące się pedagogiką muzyki zostały polikwidowane, a osoby tam zatrudnione, jako nieprzynoszące „punktów”, poprzechodziły na etaty dydaktyczne, część z nich jest w trakcie albo już przekwalifikowała się na specjalistów z dziedziny sztuki muzycznej. Oczywiście warto zabiegać o przywrócenie interdyscyplinarności, o zmianę pewnych zasad funkcjonowania instytucji artystycznych, tak żeby tam refleksja o nauczaniu nadal mogła się rozwijać. Ale niezależnie od tego trzeba tworzyć miejsca dla debaty naukowej tam, gdzie to teraz jest możliwe. Takim przyjaznym miejscem jest Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, w którym od kilku lat pracuję. Razem z władzami i pracownikami wspomnianego wydziału, jak i Wydziału Artystycznego UMCS, w połowie maja zapraszamy do debat naukowych podczas konferencji Praktyki muzyczne pomiędzy utopiami. Edukacja muzyczna w poszukiwaniu i odzyskiwaniu sensu. Wśród uczestników mamy wielu wybitnych profesorów nauk o kulturze, muzykologii, socjologii, pedagogiki i psychologii. Będzie też cała grupa młodych adeptów: magistrów, doktorantów i doktorów.

           

Dużo miejsca na konferencji poświęcimy problemom współczesnej kultury, muzyce i jej wartościom, znaczeniom, kontekstom. Te obszary w swoich referatach poruszą (kolejność alfabetyczna):

 • dr Andrzej Białkowski, prof. UMCS – Artistic Citizenship i jego upozorowania. Muzyka, gry społeczne i alternatywne praktyki edukacyjne,
 • dr hab. Mariusz Czubaj, prof. SWPS – Jazzowa proza Josefa Skvorecky’ego,
 • dr Andrzej Dorobek, ad. AM w Płocku – Nowojorska tożsamość rockowa,
 • dr hab. Mirosław Grusiewicz, prof. UMCS – Poszukując wartości. Między muzyką artystyczną a popularną, arcydziełem a kiczem,
 • dr hab. Piotr Majewski, prof. SWPS – Rapowe mitologie oporu,
 • dr hab. Krzysztof Moraczewski, prof. UAM – Pozór estetyczny, muzyka i utopia. Idee estetyczne Adorno w 21. wieku,
 • dr hab. Mirosław Pęczak, prof. UW – Gusty muzyczne Polaków ewolucje i rewolucje,
 • dr hab. Michał Rauszer, ad. UW – Utopie zrealizowane. Punkowa scena alternatywna,
 • dr hab. Magdalena Szpunar, prof. UJ – Emocje muzyczne jako emocje estetyczne.

 

           

Nie zabraknie referatów poszukujących aktualnych paradygmatów, nowych podstaw teoretycznych i koncepcji edukacyjnych adekwatnych do współczesnych czasów i kultury. Te problemy poruszą:

 

 • dr hab. Grażyna Darłak, ad. AM Katowice – Edukacja muzyczna wobec klasyki i rozrywki. Utopijna wizja „złotego środka”?,
 • dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR – Kreatywne aspekty percepcji i recepcji muzyki,
 • prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz – Edukacja muzyczna w Polsce trwała wartość czy wielka pomyłka,
 • dr Marcin Michalak (UWM) – Popkulturowa edukacja muzyczna utopia czy realne marzenie o równowadze?,
 • dr hab. Aneta Rogalska-Marasińska, prof. UŁ – Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: utopia pedagogiczna czy konieczna pedagogia? Wychowanie by móc marzyć,
 • mgr Aleksandra Sławińska (US) – Barceloński Kwestionariusz Gratyfikacji Muzycznej – efekty pierwszej polskiej walidacji testu wraz z analizą odczuwania muzyki w ujęciu teorii sensu życia V.E. Frankla.

 

           

Ważnym polem do dyskusji będzie diagnoza edukacji muzycznej, opis współczesnych zjawisk edukacyjnych, analiza rozwiązań strukturalnych i metodycznych. Tymi zagadnieniami zajmą się:

 • dr Magdalena Andrys, ad. AM w Poznaniu – Tworzenie studenckich projektów edukacyjno-artystycznych jako forma kształcenia przyszłych nauczycieli-muzyków – architektów lokalnej przestrzeni kulturotwórczej,
 • dr hab. Tomasz Baranowski, ad. UW – Aktualne problemy kształcenia nauczycieli przedmiotów teoretycznych w szkołach muzycznych II stopnia w świetle realizacji programu praktyk pedagogicznych studentów muzykologii,
 • dr hab. Ewelina Boesche-Kopczyńska, ad. AM w Bydgoszczy, mgr Agnieszka Kortyna (AM Bydgoszcz) – Poranki muzyczne jako forma umuzykalniania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • dr hab. Jarosław Domagała (SM w Gabinie) – Szkolnictwo muzyczne w Ukrainie,
 • dr hab. Mirosław Grusiewicz, prof. UMCS – Opinie dzieci i młodzieży o szkole i edukacji muzycznej,
 • mgr Ewa Kuszewska (doktorantka KUL) – Miejsce folkloru dziecięcego we współczesnej edukacji muzycznej,
 • mgr Marta Magdalena Lelek (doktorantka UMCS) – Współpraca kompozytora z solistą w procesie twórczym,
 • dr Dominika Lenska, ad. AM Katowice – Dlaczego z muzyką w szkole są kłopoty?,
 • dr Alicja Lisiecka, ad. UMCS – Gust muzyczny uczniów a projektowanie i przebieg zajęć szkolnych. FGI z udziałem absolwentów – studentów animacji kultury,
 • mgr Kamil Trzebiński (PSM w Wilczynie) – Nowoczesne technologie i ich zastosowanie w edukacji muzycznej w II etapie edukacyjnym plusy i minusy płynące z ich zastosowania,
 • dr hab. Anna Waluga, prof. AM w Katowicach – Muzyka tradycyjna w powszechnej edukacji: ignorancja czy wstyd?

 

Poza wymienionymi jeszcze kilka osób zapowiedziało swoje aktywne uczestnictwo. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do dyskusji. Można jeszcze i oficjalnie zgłaszać się, rejestrować.

 

Otwarta debata (2 czerwca, 10.30–13.00)

 

Ważnym dla nas punktem Lubelskiego Festiwalu Muzyki i Edukacji jest planowana otwarta debata Jaka szkoła, jaka edukacja? System, relacje, formy i treści. Zaproszenie skierowaliśmy do ośmiu znanych osób w świecie społeczno-politycznym, ministrów, posłów, kuratorów, radnych, którzy na co dzień zajmują się sprawami oświaty. Są to w kolejności alfabetycznej: Krzysztof Babisz, Hanna Gill-Piątek, Marcin Jakóbczyk, Joanna Kluzik-Rostkowska, Dorota Łoboda, Jadwiga Mach, Teresa Misiuk, Lech Sprawka. Nie wszyscy z tej grupy będą na konferencji, nie dla wszystkich ten termin okazał się być dogodny, ale część osób potwierdziła już obecność i liczymy na ciekawą dyskusję. A główne problemy debaty chcielibyśmy sprowadzić do pytań o stanowisko w obszarze edukacji wobec:

1. Zachodzących przemian cywilizacyjnych i kulturowych. Jakie strategie powinniśmy przyjąć wobec rozwoju technologicznego, współczesnych komunikatorów, odrywania się kultury od przestrzeni terytorialnej, traceniu na znaczeniu wspólnotowych narracji (tzw. społecznych imaginacji), wspólnych kanonów kulturowych, atomizacji i płynności kultury, dominacji indywidualizmu zachowań, postaw, wartości, nietrwałości relacji międzyludzkich, spodku znaczenia autorytetów i instytucji?

2. Negatywnych ocen szkoły, mijania się oferty edukacyjnej z oczekiwaniami społecznymi. Liczne badania krajowe, w tym cyklicznie prowadzone przez KBdsPN, CBOS, indywidualnych naukowców (Krajewski, Schmidt, Labiak, Grusiewicz), międzynarodowe, organizowane przez OECD (PISA, TIMSS, PIAAC, TALIS), jednoznacznie wskazują, iż polska szkoła źle jest oceniana przez uczniów, rodziców, a także nauczycieli. A w przypadku zajęć muzycznych wielu dobrze przygotowanych do pracy i ambitnych nauczycieli nie jest w stanie zainteresować uczniów obecną ofertą wynikającą z systemu nauczania i obowiązujących podstaw programowych.

           

Podstawowy problem dyskusji sprowadzamy do pytania, czy tym faktom i tendencjom szkoła powinna się w jakiś sposób przeciwstawiać, jeżeli tak, to w jaki?

           

Pytania bardziej szczegółowe to:

– Czy szkoła ma być lokalnym ośrodkiem nauki i kultury zintegrowanym z lokalną społecznością, miejscem tworzenia wspólnotowej kultury terytorialnej, czy powinna pozostać miejscem przybliżania, promocji i współtworzenia kultury narodowej?

– Czy szkoła powinna koncentrować się na zapoznaniu z dziedzictwem kulturalnym ludzkości, kraju czy regionu?

– Czy uczyć funkcjonowania we współczesnej kulturze, w takiej, jaka ona jest, czy promować wzorce, które będą chronić przed różnymi zjawiskami współczesnej kultury? 

– Czy zabiegać o jednorodny, wspólny dla wszystkich zhomogenizowany, zunifikowany kanon kulturowy, czy pozostawić świat współczesny do samodzielnej eksploracji na bazie kompetencji selektywnych?

– Czy i na ile szkoła powinna uwzględniać różne potrzeby, oczekiwania rodziców, uczniów, środowiska lokalnego?

– Czy powinno się zwiększyć autonomię szkół i nauczycieli?

– Czy powinno się ograniczyć rolę ministerstwa i kuratoriów, a przede wszystkim czy nie należałoby przeformatować tych instytucji z funkcji zarządzająco-kontrolnych na rzecz organizacyjno-pomocowych?  

– Czy nie należałoby edukacji bardziej ukierunkować na poszczególnych uczniów, zwiększyć indywidualizację nauczania?

– Czy nie należałoby zdecydowanie ograniczyć podstawy programowe, treści obowiązkowe na rzecz zajęć fakultatywnych?

– Czy nie należałoby szkoły uczynić bardziej demokratyczną w doborze treści edukacyjnych i organizacji nauczania?

– Czy nie należy zdecydowanie bardziej odchodzić od prymatu wiedzy na rzecz kształtowania miękkich kompetencji?

           

Dla wszystkich Państwa, którzy w tych sprawach chcieliby zabrać głos, w Formularzu Google’a przygotowaliśmy ankietę. Za jej pośrednictwem można też naszym gościom zadać pytania, które podczas debaty przekażemy.

 

 

Warsztaty dla nauczycieli

 

Dla wielu uczestników konferencji metodycznej warsztaty są kluczowe, cztery podstawowe odbędą się w sobotę 3 czerwca, a poprowadzą je Urszula Smoczyńska z Agnieszką Sołtysik, Kasia Zaniat, Piotr Kaja oraz Anna Martyniuk-Tofiluk z Evą Piłat.

           

Po raz drugi udało nam się zaprosić na konferencję Urszulę Smoczyńską, obecnie najbardziej zasłużoną nestorkę edukacji muzycznej, najwybitniejszą polską specjalistkę wywodzącą się z kręgów metodyki Carla Orffa. Jej Kalendarz muzyczny w przedszkolu (wydania 1978, 1983, 1988, 1992, 2012), Muzyka dla dzieci (1992), ale i Rozśpiewane przedszkole (1982, 1988, 1992) czy Podajmy sobie ręce (1989, 2004) należą do najbardziej znanych, od lat najczęściej używanych poradników metodycznych, pomocy dydaktycznych w edukacji muzycznej dzieci młodszych. Warto przypomnieć, że to ona założyła Polskie Towarzystwo Carla Orffa i przez pierwsze lata pełniła funkcję prezesa, to ona prowadziła zajęcia muzyczne w telewizyjnym programie „Domowe Przedszkole”, jak również prowadziła wiele audycji radiowych dla dzieci, to ona była współautorką licznych podręczników do muzyki dla klas 4–6 Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych serii Klucz do muzyki, Muzyka. Nuty smyki i patyki czy Muzyka i my.

 

Urszula Smoczyńska, Skorzęcin 2012

 

           

Agnieszka Sołtysik jest nauczycielem dyplomowanym, pracuje w Zespole Szkół Katolickich w Otwocku. Ukończyła Wydział Pedagogiczny na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie studia podyplomowe w zakresie kształcenia muzyczno-ruchowego w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Studium Wychowania Muzycznego Carla Orffa w Akademii Muzycznej w Warszawie, studia podyplomowe „sztuka” na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorką wielu publikacji metodycznych dla nauczycieli muzyki (plany wynikowe, scenariusze lekcji dla szkoły podstawowej i gimnazjum), a także pomocy dydaktycznych, np. Plansze demonstracyjne. Muzyka (2004), Plansze interaktywne. Muzyka (2005). Jest również współautorką cykli podręczników do muzyki dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Od 2008 roku działa w redakcji czasopisma „Wychowanie Muzyczne”.

 

Agnieszka Sołtysik, Otwock 2022

 

           

Kasię Zaniat mieliśmy okazję poznać w tamtym roku w Poświętnem, wystąpiła z muzycznym recitalem w autorskim programie oraz poprowadziła warsztaty. Pani Kasia z wykształcenia jest pianistką, klawesynistką, tłumaczem języka włoskiego, ale z wielkim powodzeniem zajmuje się nauczaniem muzyki, pisze, aranżuje i nagrywa piosenki, występuje publicznie, tworzy słuchowiska umuzykalniające. A wszystko, co robi, jest mocno nacechowane indywidualizmem i jej wrażliwością. Prawie w całości muzyczny materiał dydaktyczny, który wykorzystuje podczas zajęć, to są jej własne utwory muzyczne czy też jej opracowania. Świetnie sobie radzi ze współczesnymi mediami. Między innymi na własnej stronie internetowej, na YouTube, Facebooku i innych social mediach pod marką „MuzyKat | Muzykalnie dla dzieci” prowadzi działalność edukacyjno-muzyczną. Dla mnie jest przykładem tego, że będąc dobrze wyszkolonym i wrażliwym muzykiem, można z wielkim powodzeniem zajmować się dydaktyką muzyki. Studia są niewątpliwie ważne, ale chyba jeszcze ważniejsze jest stałe uczenie się na własnej praktyce, refleksyjne i twórcze podejście do pracy nauczycielskiej. Jest to praca, w której nie można sobie pozwolić na stan „odcinania kuponów”, na bezrefleksyjne, schematyczne działania.  

 

Kasia Zaniat, Poświętne 2022

           

Piotr Kaja warsztaty poprowadził na pierwszej naszej konferencji, a było to w 2009 roku w Nałęczowie, chociaż trzeba stwierdzić, że stale od tamtego czasu uczestniczy nie tylko w konferencjach, ale w różnych naszych przedsięwzięciach. Jest osobą wyjątkowo doświadczoną i nie chodzi tu o staż pracy w zawodzie nauczyciela muzyki, ale o liczbę, jakość i różnorodność jego aktywności. Jako jeden z pierwszych, w zmonopolizowanym swego czasu przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne rynku, zaczął wydawać autorskie szkolne podręczniki. W tym zakresie współpracował z wieloma wydawnictwami, między innymi były to: Alex, Prószyński i S-ka, Rożak, MAC, Juka, Eduskrypt.pl, P21, Nowa Era, Froebel.pl, Librus, Funtronic, PWN Wydawnictwo Szkolne, Didactix IT. Jest autorem i współautorem ponad stu książkowych publikacji metodycznych, podręczników szkolnych, śpiewników, przewodników, ćwiczeń, programów nauczania muzyki i wychowania przedszkolnego, licznych opracowań muzycznych wydanych na kasetach magnetofonowych, płytach CD i multimedialnych. Był członkiem zespołu opracowującego podstawy programowe w zakresie edukacji muzycznej (2008 r.), zespołu nominowanego do World Summit Awards 2007 za najlepszy projekt e-learningowy w Polsce oraz Zespołu Autorskiego Pakietów Edukacyjnych Funkodowanie i EduPrzedszkole, współtworzył Ogólnopolski Program „Twórczy Nauczyciel – Twórcza Edukacja” oraz projekt edukacyjny „P21 – Twórcze Przedszkole XXI wieku”. Obecnie jest ekspertem PWN w zakresie edukacji muzycznej w przedszkolu, nauczycielem muzyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątnicy oraz doradcą metodycznym w zakresie muzyki na poziomie szkół podstawowych w województwie podlaskim (CEN Łomża).

 

Piotr Kaja, Poświętne 2022

           

Anna Martyniuk-Tofiluk oraz Eva Piłat to pianistki, które od pewnego czasu prywatnie i samodzielnie prowadzą nauczanie gry na fortepianie i czynią to zarówno w formie konwencjonalnej, jak również nauczania zdalnego poprzez webinary, lekcje nagrane w formie elektronicznej. Anna Martyniuk-Tofiluk ukończyła fortepian, kameralistykę i Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne UMFC. Jest również absolwentką Podyplomowych Studiów Menedżerskich UW. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w szkolnictwie muzycznym. Od kilku lat współtworzy grupę „Muzyka łączy”, która nagrywa płyty, słuchowiska muzyczne, organizuje koncerty, warsztaty, audycje muzyczne dla dzieci i dorosłych. Vel AnnaPiano prowadzi internetową naukę gry na fortepianie, wydała książkę do nauki gry na pianinie GraMisie. Eva Piłat pochodzi z Caracas w Wenezueli, gdzie ukończyła szkołę muzyczną II stopnia. W Polsce ukończyła klasę fortepianu Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie. Koncertuje w kraju i za granicą jako solistka i kameralistka. Również działa w grupie „Muzyka łączy”. Jej prywatną inicjatywą jest Evana Studio, w którym prowadzi działalność pedagogiczną i muzykoterapeutyczną.

 

Anna Martyniuk-Tofiluk z  Evą Piłat, Lublin 2022

 

 


Koncerty

 

           

Festiwal muzyczny to oczywiście koncerty. Wszystkie odbędą się na terenie Campusu Zachodniego UMCS na przygotowanej scenie na świeżym powietrzu oraz w aulach uniwersyteckich budynku Instytutu Pedagogiki oraz Instytutu Psychologii i na wszystkie jest wstęp wolny. W kolejności będą to:

– recital skrzypcowy Marty Magdaleny Lelek (18 maja, godz. 10.00)

Jazz rap koncert, Eskaubei & Tomek Nowak Quartet ft. Mr Krime (18 maja, godz. 18.00)

– recital Piotra Selima (2 czerwca, godz. 10.00)

– koncert autorski Rafała Rozmusa (2 czerwca, godz. 19.00)

Nauczyciele mają głos (4 czerwca, godz. 11.00)

Uczniowie mają głos (4 czerwca, godz. 13.00) 

– Piotr Szymański ft. Michał Lewartowicz (4 czerwca, godz. 14.00)

 

Recital skrzypcowy Marty Magdaleny Lelek (18 maja, godz. 10.00)

  

                     

           

Marta Magdalena Lelek jest koncertującą skrzypaczką młodego pokolenia. Ukończyła bardzo prestiżową, międzynarodową szkołę muzyczno-teatralną z siedzibą w Londynie Guildhall School of Music and Drama, swoją sztukę wykonawczą doskonaliła pod okiem wielu wybitnych muzyków, pedagogów, w tym Wandy Wiłkomirskiej. W recenzjach z jej koncertów podkreśla się wyjątkową, zachwycającą barwę dźwięku, sprawność techniczną, intensywność, ekspresyjność interpretacji.

           

Obiektywnym wyróżnikiem jej artyzmu jest repertuar, na który przede wszystkim składają się utwory kompozytorów współczesnych oraz dzieła mniej znane, mniej popularne, w tym w swoim repertuarze posiada wiele niezbyt często wykonywanych koncertów skrzypcowych. Z orkiestrami symfonicznymi i kameralnymi przy boku tak wybitnych dyrygentów jak: Jacek Kaspszyk, Marcin Nałęcz-Niesiołowski, Jerzy Salwarowski, Volodymyr Sirenko, Claude Villaret, Miguel Salmon del Real. Grała koncerty skrzypcowe między innymi Albana Berga, Ferrucia Busoniego, Benjamina Brittena, Igora Strawińskiego, Andrzeja Panufnika, Samuela Barbera, Carla Nielsena, Williama Waltona, Vaughana Williamsa, Maria Castelnuovo-Tedesco, Jewhena Stankowycza, Davida Tukiçiniego, Karla Fioriniego. Ten ostatni współczesny kompozytor z Malty w 2012 roku zadedykował jej swój Koncert skrzypcowy nr 2. Marta Magdalena Lelek z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Tajlandii w Bangkoku miała przyjemność brać udział w światowym prawykonaniu tego utworu, który również nagrała na płycie CD wydanej przez Divine Art „NAXOS”.

           

Na porannym koncercie skrzypaczka wykona Sonatę na skrzypce solo D-dur, op. 115 Siergieja Prokofiewa. Utwór powstał w 1947 roku, pochodzi z ostatniego, najbardziej lirycznego okresu twórczości kompozytora. Posiada on III części następujące attaca. Pierwsza część to Moderato oparte na dualizmie tematycznym, druga część to temat Andante dolce z pięcioma wariacjami, ostatnia część to mazurek Con brio, połączony z toccatowym Allegro precipitato.

 

Jazz rap koncert – Eskaubei & Tomek Nowak Quartet ft. Mr Krime (18 maja, godz. 18.00)

 

 

Formacja Eskaubei & Tomek Nowak Quartet to być może jedyny w kraju jazz rap band, a na pewno najbardziej aktywny koncertowo i wydawniczo. Zespół istnieje od 2014 roku, a tworzą go czołowi muzycy młodego i średniego pokolenia: Tomasz Nowak, Piotr Bolanowski, Alan Wykpisz, Maksymilian Olszewski, raper, poeta i tekściarz Bartłomiej Skubisz „Eskaubei” oraz DJ i producent muzyczny Wojciech Długosz „Mr Krime”. Zespół łączy jazz z rapem w estetyce nawiązującej kulturą i energią dźwięku i słowa do jazzu tradycyjnego. W ich muzyce odnajdziemy szacunek do pionierów uprawianych gatunków. W recenzjach często podkreśla się ich niesamowity groove, sound i rytm.

           

Mają na koncie blisko 150 koncertów oraz 4 albumy, w tym ostatni, winylowy Tyrmand to jazz, który ukazał się pod koniec 2021 roku nakładem Junoumi Records i zadebiutował na liście OLiS najlepiej sprzedających się płyt winylowych w Polsce. Koncertowali z Agą Zaryan, Michałem Urbaniakiem czy Krzesimirem Dębskim, a w innych konfiguracjach współpracowali chociażby z Nigelem Kennedym, Randym Breckerem, Gregiem Osbym, Vitoldem Rekiem czy muzykami Amy Winehouse. Występowali na prestiżowych festiwalach: Jazz nad Odrą (we Wrocławiu), Era Jazzu (różne miasta Polski), Hip Hop Kemp (różne miasta Czech), RCK Pro Jazz (w Kołobrzegu), Good Vibe Festival (w Koszalinie), Young Arts Festival (w Krośnie) czy Hanza Jazz Festiwal (w Kołobrzegu).

Na koncercie wystąpią:

– Bartłomiej Skubisz „Eskaubei” – rap, spoken Word,

– Tomasz Nowak – trąbka,

– Paweł Kaczmarczyk – piano,

– Alan Wykpisz – gitara basowa,

– Maksymilian Olszewski – perkusja,

– Wojciech Długosz „Mr Krime” – gramofon, syntezator.

 

Specjalista od wzruszeń – recital Piotra Selima (2 czerwca, godz. 10.00)

 

 

Piotr Selim to pseudonim artystyczny dr. Piotra Chilimoniuka, prof. w Katedrze Pedagogiki Instrumentalnej i Teorii Muzyki Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS. Jest on pianistą, kompozytorem, wokalistą, aranżerem. Jest jednym z wokalistów zaproszonych przez laureata Grammy 2014 Włodka Pawlika do koncertu-spektaklu Wieczorem, wystawianym w Teatrze Starym w Lublinie od 2013 roku (w spektaklu śpiewa wiersz Józefa Czechowicza Elegia uśpienia). Dla Teatru Starego napisał również muzykę do przedstawienia Machia według scenariusza i w reżyserii Juliusza Machulskiego. Jest współzałożycielem i stałym członkiem Lubelskiej Federacji Bardów, z którą od 1999 roku nagrał jedenaście płyt CD i trzy DVD oraz kwintetu Tanguillo. W sumie brał udział w nagraniach ponad 50 płyt, w tym nagrał dwie solowe, autorskie: W rytmie bolera (2012) oraz Piotr Selim. Uważnie (2022). Na stałe współpracuje z autorką tekstów Hanną Lewandowską, z którą razem napisali ponad 200 piosenek. Chętnie i dość często występuje z chórami i orkiestrami symfonicznymi w repertuarze kantatowym i takie też utwory pisze. Jest między innymi autorem kantaty Z ziemi wiernej. Możemy go również usłyszeć w solistycznych i kameralnych klasycznych utworach fortepianowych. Z orkiestrą Filharmonii Lubelskiej wykonał między innymi Koncert fortepianowy Des-dur Arama Chaczaturiana, Koncert d-moll na dwa fortepiany Francisa Poulenca czy Błękitną rapsodię Georga Gershwina.

           

Koncert Specjalista od wzruszeń wypełnią autorskie kompozycje Piotra Selima do tekstów Hanny Lewandowskiej. O ich wspólnej twórczości wypowiadał się Bogusław Wróblewski: 

Jeśli chcielibyśmy scharakteryzować piosenki Hanny Lewandowskiej jednym przymiotnikiem, powiedzielibyśmy przede wszystkim, że są one pogodne („więcej wiosny, a mniej jesieni” – jak sama napisała). Świeżość skojarzeń, połączona z wrażliwością na współbrzmienia i współznaczenia słów, pozwala szukać dla tych utworów szlachetnych odniesień w dziełach absolutnych klasyków gatunku: Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego (Piotr Selim. Oferta Muzyczna, PDF) 

 

Koncert muzyki Rafała Rozmusa (2 czerwca, godz. 19.00)

 

 

Rafał Rozmus jest kompozytorem i dyrygentem, doktorem habilitowanym sztuk muzycznych, adiunktem w Katedrze Pedagogiki Instrumentalnej i Teorii Muzyki Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS. Tworzy muzykę autonomiczną, chociaż niewątpliwie jego specjalnością jest muzyka teatralna i filmowa. Skomponował muzykę do kilkudziesięciu filmów, m.in. do 14-odcinkowego serialu telewizyjnego Discovering the Vatican (Tajemnice Watykanu) – największej na świecie produkcji filmowej zrealizowanej na terenie państwa watykańskiego, 30-odcinkowego serialu telewizyjnego Metr od Świętości, kinowej wersji poematu Jana Pawła II Tryptyk Rzymski oraz wielu spektakli teatralnych zrealizowanych w Polsce i za granicą.

           

Jako kompozytor, aranżer, dyrygent regularnie współpracuje z artystami estradowymi, m.in. z Sanah, Golec uOrkiestra, Andrzejem Gromalą vel Gromee, Borysem Piotrem Przybylskim vel Bedoes, Piotrem Cugowskim, Kubą Badachem, Andrzejem Lampertem, Krzysztofem Trebunią-Tutką.

           

Na koncercie usłyszymy rzecz wyjątkową, muzykę skomponowaną do niemego filmu z 1924 roku Sherlock junior. Wykona ją z zespołem kameralnym podczas projekcji.

 

Piknik muzyczny

4 czerwca zapraszamy na piknik muzyczny. Głównymi jego punktami będą trzy koncerty: nauczycieli muzyki, zespołów muzycznych ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie oraz koncert Piotra Szymańskiego z Michałem Lewartowiczem. Swoje występy zapowiedzieli również studenci z animacji kultury Instytutu Pedagogiki UMCS.

 

 

Koncert Nauczyciele mają głos (4 czerwca, godz. 11.00)

 

Na koncercie, przy ładnej pogodzie na świeżym powietrzu, wystąpi cała grupa osób, które identyfikują się przede wszystkim jako nauczyciele muzyki szkolnictwa ogólnokształcącego. Kilka osób wystąpi gościnnie jako osoby towarzyszące nauczycielom, co nie zmienia zamysłu i przesłania, że koncert ma pokazać, iż nauczyciele muzyki w znacznej swojej części są wrażliwymi muzykami o znaczących kompetencjach w zakresie różnych specjalności, że z pasją i profesjonalnie potrafią grać, śpiewać, komponować. Usłyszymy bardzo różnorodną muzykę, będą między innymi klasyczne arcydzieła muzyki instrumentalnej, kompozycje Wolfganga Amadeusza Mozarta, Fryderyka Chopina, Franciszka Schuberta, muzyka filmowa, autorskie kompozycje wykonawców.

           

Swój udział w koncercie zapowiedzieli (kolejność alfabetyczna): 

Arkadiusz Białek – gitara akustyczna

Karolina Białek − altówka

Anna Czachorowska – śpiew

Mirosław Grusiewicz – fortepian

Łukasz Jemioła – śpiew, gitara,

Piotr Kaja – śpiew, flet prosty

Marcin Kajper – saksofon

Michał Lewartowicz – gitara

Anna Martyniuk-Tofiluk – fortepian

Irmina Pietraszko – obój

Eva Piłat – fortepian

Jarosław Salej – instrumenty klawiszowe

Roman Szkudlarek – harmonijka ustna

Piotr Szymański – śpiew, akordeon, trąbka,

Tadeusz Tuszowski – fortepian

Kasia Zaniat – śpiew, fortepian, ukulele, dzwonki

 

 

 

 

 

Koncert Uczniowie mają głos (4 czerwca, godz. 13.00)

 

 

W koncercie Uczniowie mają głos pod dyrekcją Natalii Skipor wystąpią chóry ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie Kasjopea i Mała Kasjopea.

    

Mała Kasjopea działa w ramach świetlicy szkolnej. Mimo krótkiego stażu chór ma już na swym koncie kilka znaczących sukcesów, m.in.: Złoty Dyplom w Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Karczmiskach, jest Dziecięcym Ambasadorem Ogólnopolskiej Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, brał udział w uroczystym Koncercie Świątecznym w Centrum Kultury „Śpiewamy Lublinowi”, został laureatem w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Europejskiej, zdobył Złote Pasmo w Wojewódzkim Konkursie Chórów Szkolnych Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, zdobył Złoty Dyplom na VII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej Cantantes Lublinensis, kilkakrotnie występował na scenie Filharmonii Lubelskiej.

           

Chór Kasjopea zrzesza dzieci z klas IV–VIII. Ma na swym koncie 3 teledyski emitowane w ogólnopolskich kanałach telewizyjnych: Pomóż sobie przetrwać zimę (z udziałem m.in. Beaty Kozidrak, Krzysztofa Cugowskiego, Urszuli, Izabeli Trojanowskiej), Boogie w mieście (nagrany z bluesowym zespołem Adama Bartosia) oraz Największy skarb (piosenka Dariusza Tokarzewskiego, teledysk nagrany z okazji II Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin). Chór reprezentował region lubelski w Jubileuszowym Finałowym Koncercie w Narodowym Forum Muzyki Akademia Chóralna we Wrocławiu, wykonując z orkiestrą suitę na chór dziecięcy Zagrajmy w muzykę Jana Krutula. W listopadzie 2018 roku zdobył I nagrodę w prestiżowym Wojewódzkim Konkursie Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej im. J. Kaczorowskiego. Chór rokrocznie zdobywa Złote Pasma w Wojewódzkich Konkursach NFM Akademia Chóralna Śpiewająca Polska region lubelski. Został uhonorowany pucharem za tworzenie i popularyzowanie utworów związanych z małą ojczyzną.

           
Chóry założyły i przez wiele lat prowadziły wspólnie Alicja Grzeszczyk i Urszula Matwiejuk. I to co je wyróżniało to widowiskowości, wprowadzanie na scenie tańca i ruchu oraz bogate aranżacje, podkłady instrumentalne wykonywane przez uczniów często na egzotycznych instrumentach. Natalia Skipor objęła te chóry w roku bieżącym. Trzymam mocno kciuki za dalsze sukcesy chórów i życzę nowej dyrygentce i jej podopiecznym wielu wspaniałych chwil, doznań i satysfakcji. 

 

Piotr Szymański ft. Michał Lewartowicz (4 czerwca, godz. 14.00)


 

 

Piotr Szymański (śpiew, akordeon, trąbka) wspólnie z gitarzystą Michałem Lewartowiczem wykonają kilkanaście utworów autorskich oraz innych kompozytorów.

           

Piotr Arkadiusz Szymański jest absolwentem Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, licznych studiów podyplomowych oraz doktoranckich w Instytucie Muzykologii KUL w Lublinie. Z dużym powodzeniem działa na wielu obszarach, jest animatorem, organizatorem, działaczem praktyk kultury muzycznej, nauczycielem (uczył w szkołach ogólnokształcących, waldorfskich na studiach podyplomowych dla nauczycieli), aktywnym koncertującym muzykiem, kompozytorem. W swoim dorobku posiada honorową odznakę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Jest autorem licznych artykułów oraz monografii o muzyce religijnej.

           

Michał Lewartowicz jest gitarzystą, kompozytorem i pedagogiem, absolwentem Szkoły Muzycznej II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie w klasie kontrabasu, Policealnego Studium Jazzu im. Henryka Majewskiego w Warszawie w klasie gitary jazzowej oraz studiów pedagogicznych o specjalności animator i menedżer kultury na UMCS. Obecnie prowadzi klasę gitary w szkole muzycznej, którą ukończył. Jego głównym zainteresowaniem jest fusion i jazz-rock. Uczestniczył i był laureatem wielu konkursów i festiwali muzycznych, m.in.: Fama, Jazzda, Krokus Jazz Festival, Niemen Non Stop, Świdnik Jazz Festival, Dragon Folk Fest, Oland Celtic Irish Music Festival, Jesień z Poezją, Studencki Festiwal Piosenki. W 2021 roku wydał swoją płytę Michał Lewartowicz Quartet feat. Adam Wendt – „Inspirations”. W recenzjach tej płyty możemy przeczytać:

 

Ogólnie jest to doskonały album Fusion, który fani idiomu z pewnością pokochają. Muzyka jest chwytliwa, gra imponująca i profesjonalna, a słuchanie jej jest przyjemne. To zdecydowanie solidny debiutancki album, odzwierciedlający inspiracje, którymi Lewartowicz kierował się do tej pory (Adam Baruch).

Inspirations to muzyczna wizytówka Michała Lewartowicza. Muzyka nagrana jest wzorcowo, dobrze realizowana, z przemyślaną dynamiką i dramaturgią całości, skrojona na miarę szerszego grona odbiorców (Mery Zimny, Jazz Forum).

 

Artyści zapowiedzieli, że na koncercie wykonają:

1. Twoje lustro – muz. i sł. Piotr Szymański

2. Powołanie – muz. Piotr. Szymański, sł. Jan Kondrak

3. Wspomnienie – muz. Jerzy Słota, Piotr Szymański, sł. Wiesław Popiołek, Piotr Szymański

4. Tak pięknie pachniał świat – muz. Jerzy Słota, sł. Wiesław Popiołek

5. Azyl zranionych dusz – muz. Jerzy Słota, sł. Wiesław Popiołek

6. Frajersong – muz. Dariusz Tokarzewski, sł. Jan Kondrak

7. Więcej nikt – muz. Jerzy Słota, sł. Wiesław Popiołek

8. Tak jak ćma – muz. Jerzy Słota, sł. Wiesław Popiołek.

 

 

Ankieta jest dostępna pod adresem: https://forms.gle/Td7aTmuLdqJNFDUM9

Wcześniej gościliśmy ją w 2012 roku w Skorzęcinie pod Poznaniem.

https://piotrselim.pl/media/attachments/2022/02/21/piotr-selim_uwaznie_folder.pdf

https://sjrecords.eu/pl/produkt/michal-lewartowicz-quartet-feat-adam-wendt-inspirations