SNM

Zmiana siedziby SNM2023-10-29

więcej »

Wielkie podziękowania dla Pani Haliny2023-07-11

więcej »

Zmarł Zbigniew Ciechan2021-02-03

więcej »

zobacz wszystkie aktualności

Newsletter

Podaj nam swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać aktualności

Wychowanie Muzyczne » Czytelnia » Zapraszamy na Konferencję Metodyczną Nauczycieli Muzyki. Gramy z nut, czyli klasowe muzykowanie i inne pożądane formy edukacji muzycznej

Zapraszamy na Konferencję Metodyczną Nauczycieli Muzyki. Gramy z nut, czyli klasowe muzykowanie i inne pożądane formy edukacji muzycznej

Autor: Mirosław Grusiewicz

 

Tegoroczny tytuł konferencji nawiązuje do naszej najnowszej publikacji, podręcznika do nauki muzyki Ryszarda Popowskiego Gram z nut[1], co nie tylko jest pewnym zabiegiem promocyjnym, ale wynika z naszych głębokich przekonań dotyczących powszechnej edukacji muzycznej.

           

Nowoczesność, współczesność szkoły w żadnej mierze nie kłóci się z tradycyjnymi formami kontaktu z muzyką, w tym z tradycyjną nauką gry na instrumentach za pomocą notacji muzycznej, a wręcz przeciwnie, na świecie tego typu formy zyskują na popularności. 

           

Nowoczesność to aktualna literatura muzyczna i elektroniczne instrumenty, chociaż i tu nie możemy i nie powinniśmy zapominać o tradycyjnych instrumentach oraz o światowym dorobku kompozytorskim. Decydując się na taką formę zajęć muzycznych, inne stają się tylko pomocnicze, ale właśnie tak planowane zajęcia muzyczne stają się w wielu państwach standardem. Na konferencji będziemy chcieli o tych tematach porozmawiać.

           

W tym roku po raz pierwszy spotykamy się w Lublinie. Być może powrócimy do idei objazdowych konferencji po kraju, ale tym razem zapraszamy do siebie, do gościnnych murów Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS, który jest też współorganizatorem i współgospodarzem tego wydarzenia. Po raz pierwszy też konferencja jest jednodniowa i całkowicie bezpłatna. Mamy nadzieję, iż spotka się ona z Państwa przychylnością i zainteresowaniem.

           

Bardzo serdecznie zapraszamy nauczycieli muzyki wszystkich szczebli, metodyków i dydaktyków, nauczycieli akademickich, praktyków i teoretyków edukacji muzycznej.

           

W programie przewidujemy wystąpienia plenarne na temat współczesnej kultury i edukacji w Polsce i na świecie. Będą warsztaty w grupach znamienitych specjalistów od edukacji muzycznej dla dzieci – Agnieszki Sienkiewicz i Jacka Tarczyńskiego, przedstawimy realizowany obecnie wspólnie z Casio program szkolnej nauki gry na instrumentach klawiszowych pt. „Pracownia Muzyczna Casio”, planujemy warsztat praktycznej muzykoterapii. W ramach konferencji wspólnie z dziećmi z lubelskich przedszkoli weźmiemy udział w audycji muzycznej przygotowanej przez Ewę Kuszewską. Będzie też poranny koncert uczniów specjalnie dla nas. Szczegółowy program poniżej.

 

Wykłady − debaty

           

Z wielką przyjemnością zapowiadamy wyjątkowego człowieka, kulturoznawcę, antropologa i filozofa kultury dr. hab. prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Krzysztofa Moraczewskiego. Szeroki wachlarz zainteresowań, olbrzymia wiedza oraz umiejętności erudycyjne sprawiają, iż dość często jest on gościem największych wydarzeń kulturalno-naukowych. Miło nam będzie gościć Pana Profesora, tym bardziej iż już od wielu lat jego specjalnością jest sztuka muzyczna, którą analizuje z perspektywy kultury. Otworzy on część merytoryczną konferencji wykładem o współczesnej kulturze muzycznej.

 

 

Z tematem wykładu prof. Moraczewskiego korespondować będzie wykład dr. hab. prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Mirosława Grusiewicza pt. Współczesne wyzwania edukacji muzycznej. Przemiany na świecie a polskie reformy. Wystąpienie koncentrować się będzie na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jak w dniu dzisiejszym powinna wyglądać powszechna edukacja muzyczna. Prelegent zwróci uwagę na przemiany edukacyjne, jakie dokonują się na świecie, a które wynikają z przeobrażeń kulturowych i cywilizacyjnych, i z konieczności uwzględniania ich przez systemy szkolne. Zwróci też uwagę na konieczność znacznie mocniejszego oparcia edukacji muzycznej na przejawach współczesnej kultury oraz odniesie się do szczegółowych rozwiązań naszego obszaru zainteresowań w innych państwach oraz do obecnej sytuacji w Polsce po reformach Anny Zalewskiej.

 

 

 

Warsztaty

           

 

 

Ogólnopolski Program „Pracownia Muzyczna Casio” ruszył dynamicznie i nawet niespodziewanie w bieżącym roku szkolnym, chociaż jego idea powstawała przez wiele lat. U jej podstaw leży przekonanie, że instrumenty klawiszowe typu keyboard mogą być doskonałym współczesnym narzędziem powszechnej edukacji muzycznej. Te i inne współczesne urządzenia i instrumenty muzyczne powinny bez szkody dla muzyki zastępować instrumentarium orffowskie. Drugim przesłaniem projektu jest teza, iż można w warunkach zajęć szkolnych wprowadzać wspólną klasową naukę gry na tego typu instrumentach. Jest to nasz pomysł i eksperyment, do którego wszystkich zainteresowanych zapraszamy. Opowiedzą o nim i przedstawią go jego główni autorzy Arkadiusz Białek i dr Ryszard Popowski.

 

           

Muzykoterapia nigdy jeszcze nie zagościła na naszych konferencjach. Po raz pierwszy będziemy mieli okazję poddania się terapeutycznej sile muzyki i to pod czujnym okiem znawcy zagadnienia, uznanego teoretyka i praktyka dr. hab. Krzysztofa Stachyry, pracownika Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS. Podczas warsztatów Elementy muzykoterapii w pracy szkolnej nie uzyskamy kompetencji do prowadzenia zajęć muzykoterapeutycznych, ale będziemy mogli doświadczyć siły oddziaływania muzyki, przekonać się, że to naprawdę działa, poczuć się lepiej. Prowadzący warsztaty zapewnia, iż przygotuje ćwiczenia, które każdy z uczestników będzie mógł wykorzystać w swojej pracy z dziećmi.

 

           

Jacek Tarczyński jest stałym gościem naszych konferencji, jego warsztaty cieszą się niezmiennie wyjątkowym zainteresowaniem. Prawie co roku przedstawia nam własne pomysły i metody dydaktyczne, za każdym razem inne, oryginalne, ciekawe. Podczas swoich zajęć nie uczy on dzieci odtwarzać, wykonywać, słuchać muzyki, ale przede wszystkim tworzy ją razem z najmłodszymi, łączy w integralną całość zadania twórcze, piosenki, tańce, akompaniamenty i zabawy. Muzyka, która jest w centrum jego działań dydaktycznych, wnosi radość i pobudza kreatywność. Kilka lat temu opracował i wydał nowatorski pakiet edukacyjny dla dzieci młodszych Muzyczne podróże Zebrusia. Obecnie przygotowuje zupełnie nowe materiały, z którymi będziemy mogli się zapoznać.

 

           

Podczas warsztatów Miniatura muzyczna w edukacji dzieci Agnieszka i Ernest Kamil Sienkiewiczowie zaprezentują szereg autorskich pomysłów metodycznych bazujących na kilku miniaturach instrumentalnych polskich kompozytorów: Feliksa Rybickiego, Janiny Garści, Ireny Pfeiffer i Antoniego Szalińskiego. Miniatury te zwykle towarzyszą dzieciom podczas lekcji fortepianu. W trakcie warsztatów w przykładach nawiązujących do aktywnego słuchania muzyki prowadzący zwrócą uwagę, jak przybliżać dzieciom takie elementy dzieł muzycznych, jak budowa, forma utworu, melodia czy rytm. Zaprezentują do nich proste taneczne choreografie oraz opracowania na instrumenty perkusyjne. Na wybranych przykładach wprowadzą pojęcia: chór, orkiestra, dyrygent, batuta, partytura, puls, forma ABA, da capo al fine. Ciekawie zaaranżowane, opracowane w twórczy sposób z wykorzystaniem wielu rekwizytów oraz instrumentów z pewnością staną się doskonałym narzędziem w pracy z małym dzieckiem.

 

  

 

 

Koncerty

           

Ewa Kuszewska jest w Lublinie pierwszoplanową postacią edukacji muzycznej dzieci młodszych. Stworzyła i prowadzi miejsca przyjazne i sprzyjające kreacji i rozwojowi muzycznemu − Akademię Rozwoju Dziecka oraz przedszkole muzyczne „Dobry Start”. Przez ostatnie lata kierowała w Filharmonii Lubelskiej działem edukacyjnym, przygotowywała, organizowała i prowadziła koncerty dla dzieci i młodzieży. Podczas konferencji będziemy mieli okazję wziąć udział w audycji muzycznej specjalnie przygotowanej dla dzieci z pobliskich przedszkoli, które w Dniu Dziecka zaprosimy do nas.

 

       

 

 

Lublin to miasto wspaniałych chórów, zarówno akademickich, jak i szkolnych. Program Akademii Chóralnej „Śpiewająca Polska” dzięki aktywności między innymi dr hab. prof. UMCS Małgorzaty Nowak działa na Lubelszczyźnie niezmiernie dynamicznie.

 

 

Jeden z przodujących lubelskich chórów będzie naszym gościem. Będzie to chór Mała Kasjopea ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie prowadzony przez Alicję Grzeszczyk oraz Urszulę Matwiejuk. Chór znany jest z realizacji nietuzinkowych projektów, łączenia śpiewu z różnorodnymi instrumentami, z licznych prawykonań współczesnych utworów, często są to autorskie dzieła dyrygentek chóru. Kasjopea występuje na różnych miejskich uroczystościach, nagrywa płyty i teledyski, ma na swoim koncie liczne nagrody w prestiżowych konkursach.

 

           

Będąc w naszym mieście, warto zatrzymać się trochę dłużej i po zakończonej konferencji wziąć udział w wybranych wydarzeniach Nocy Kultury, która przypada z 1 na 2 czerwca. Jest to wielki festyn, karnawał, lubelski maraton kultury i sztuki. Wszystkie instytucje starannie się do niego przygotowują, odbywa się wiele koncertów, spektakli, place i ulice miasta stają  się scenami i galeriami, zawsze jest moc atrakcji i wrażeń, a wszystko tej nocy jest bezpłatne dla widzów i słuchaczy.

 

Zapraszamy do Lublina!

 

 

 


[1] R. Popowski, Gram z nut. Podręcznik do nauki muzyki, Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki, Casio, Gdańsk–Lublin–Warszawa 2019.