SNM

Wielkie podziękowania dla Pani Haliny2023-07-11

więcej »

Zmarł Zbigniew Ciechan2021-02-03

więcej »

Zmarła prof. dr hab. Maria Manturzewska2020-11-20

więcej »

zobacz wszystkie aktualności

Newsletter

Podaj nam swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać aktualności

Wychowanie Muzyczne » Prenumerata

Prenumerata

 

Numer konta bankowego 17 1600 1446 1841 8218 1000 0001


Od 2021 roku czasopismo "Wychowanie Muzyczne" ukazuje się jako regularny kwartalnik.

W roku 2023 ukażą się cztery numery czasopisma „Wychowanie Muzyczne”. Cena jednego egzemplarza wynosi 15 zł, rocznej prenumeraty - 60 zł.

 

Prenumerata realizowana przez redakcję

Aby dokonać zamówienia nazywanego prenumeratą, należy zamówić nie mniej  niż cztery kolejne numery czasopisma w dowolnym momencie w roku. Przy prenumeracie koszty przesyłki ponosi wydawca czasopisma.

Istnieje także możliwość zamawienia numerów bieżących i archiwalnych. Wówczas opłata zostaje zwiększona o koszty przesyłki ekonomicznej.

Cena numerów archiwalnych wynosi:

2020 - 8 zł

2021 - 12 zł

2022 - 15 zł

Zamówienia można składać za pośrednictwem formularza zamówienia, pocztą na adres redakcji lub e-mailem:  redakcja@wychmuz.pl

Opłaty:
Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki, Al. Kraśnicka 2a, 20-718 Lublin

BGŻ BNP Paribas, nr 17 1600 1446 1841 8218 1000 0001

 

W formie elektronicznej, w formacie PDF czasopismo jest dostępne w "Materiałach dla zarejestrowanych"

Cena prenumeraty rocznej – 40 zł.

 

Prenumeratę można także zamówić za pośrednictwem jednego z kolporterów:


„RUCH” S.A.

Prenumerata krajowa:
Zamówienia na prenumeratę przyjmują Zespoły Prenumeraty właściwe dla miejsca zamieszkania
klienta do 5. dnia każdego miesiąca poprzedzającego okres rozpoczęcia prenumeraty.
www.prenumerata.ruch.com.pl
Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę:
Informacji o warunkach prenumeraty i sposobie zamawiania udziela „RUCH” S.A. Biuro Kolportażu
– Zespół Obrotu Zagranicznego, 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 31/33,
tel. +48 22 532 88 23, +48 22 532 88 16, www.ruch.pol.pl.


Kolporter S.A.

Prenumeratę instytucjonalną można zamawiać w oddziałach firmy Kolporter S.A. na terenie całego kraju.
Informacje pod numerem infolinii 0801-205-555 lub na stronie internetowej:
http://sa.kolporter.com.pl.