SNM

Zmarła prof. dr hab. Maria Przychodzińska2019-09-18

więcej »

Zmarła Ewa Hoffman-Lipska2019-03-27

więcej »

Zapraszamy do naszej nowej księgarni − Księgarnia iNuty2018-09-13

więcej »

zobacz wszystkie aktualności

Newsletter

Podaj nam swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać aktualności

Wychowanie Muzyczne » Archiwum » 1/2016

2016 numer 1

lastes_numer

Kultura

  • Maria Przychodzińska, Edukacyjne aspekty wielości zjawisk współczesnej kultury muzycznej (1)
  • Tomasz Mazur, Edukacja muzyczna w wirze przemian politycznych, społecznych i mentalnych
  • Patrycja Baczewska, Taniec elementem edukacji na przestrzeni wieków i obecnie
  • Rafał Ciesielski, Muzyczna „mitologia” (11). Mit „żywej muzyki”?

Materiały metodyczne

  • Ryszard Popowski, O ciszy, dźwiękowości naszego świata, języku, muzyce i potrzebie ich rozróżnia w edukacji muzycznej
  • Urszula Słyk, Treści edukacji wczesnoszkolnej. Repertuar wokalny
  • Izabela Wałaszewska, 7 przykazań orffiańskich

SNM

  • Zapraszamy na VIII Ogólnopolską Konferencję Metodyczną Nauczycieli Muzyki pod hasłem „Różnorodność metod i treści – jedność idei”

Recenzje. Kronika

  • Zofia Bernatowicz, Magiczny czas w murach białostockiej uczelni
  • Mirosław Grusiewicz, Seminaria „Wychowanie przez Sztukę” w Białymstoku
  • Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Jak ożywić edukację muzyczną? Migawka z XXIII kursu Polskiego Towarzystwa Carla Orffa
  • Wiesława A. Sacher, Muzyka okiem Czechów i Słowaków
  • Aleksandra Dudek, Tradycja – tańce pienińskie. Projekt wspierający kulturę regionalną
  • Jarosław Chaciński, Z zachwytu nad górami. Poezja Zofii Konaszkiewicz
  • W związku z książką o „Wychowaniu Muzycznym” –  list do redakcji
  • Ewa Parkita, Wspomnienie o Mirosławie Niziurskim

Dodatek muzyczny

Kropelka, muz. Mirosław Niziurski, sł. Joanna Kulmowa

Zimno – ciepło, muz. Mirosław Niziurski, sł. Joanna Kulmowa

Skowronek, muz. Mirosław Niziurski, sł. Barbara Kossuth

Majster klepka, muz. Mirosław Niziurski, sł. Barbara Kossuth

Malarz, muz. Mirosław Niziurski, sł. Barbara Kossuth