SNM

Zmiana siedziby SNM2023-10-29

więcej »

Wielkie podziękowania dla Pani Haliny2023-07-11

więcej »

Zmarł Zbigniew Ciechan2021-02-03

więcej »

zobacz wszystkie aktualności

Newsletter

Podaj nam swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać aktualności

Wychowanie Muzyczne » Archiwum » 1/2016

2016 numer 1

lastes_numer

Kultura

 • Maria Przychodzińska, Edukacyjne aspekty wielości zjawisk współczesnej kultury muzycznej (1)
 • Tomasz Mazur, Edukacja muzyczna w wirze przemian politycznych, społecznych i mentalnych
 • Patrycja Baczewska, Taniec elementem edukacji na przestrzeni wieków i obecnie
 • Rafał Ciesielski, Muzyczna „mitologia” (11). Mit „żywej muzyki”?

Materiały metodyczne

 • Ryszard Popowski, O ciszy, dźwiękowości naszego świata, języku, muzyce i potrzebie ich rozróżnia w edukacji muzycznej
 • Urszula Słyk, Treści edukacji wczesnoszkolnej. Repertuar wokalny
 • Izabela Wałaszewska, 7 przykazań orffiańskich

SNM

 • Zapraszamy na VIII Ogólnopolską Konferencję Metodyczną Nauczycieli Muzyki pod hasłem „Różnorodność metod i treści – jedność idei”

Recenzje. Kronika

 • Zofia Bernatowicz, Magiczny czas w murach białostockiej uczelni
 • Mirosław Grusiewicz, Seminaria „Wychowanie przez Sztukę” w Białymstoku
 • Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Jak ożywić edukację muzyczną? Migawka z XXIII kursu Polskiego Towarzystwa Carla Orffa
 • Wiesława A. Sacher, Muzyka okiem Czechów i Słowaków
 • Aleksandra Dudek, Tradycja – tańce pienińskie. Projekt wspierający kulturę regionalną
 • Jarosław Chaciński, Z zachwytu nad górami. Poezja Zofii Konaszkiewicz
 • W związku z książką o „Wychowaniu Muzycznym” –  list do redakcji
 • Ewa Parkita, Wspomnienie o Mirosławie Niziurskim

Dodatek muzyczny

Kropelka, muz. Mirosław Niziurski, sł. Joanna Kulmowa

Zimno – ciepło, muz. Mirosław Niziurski, sł. Joanna Kulmowa

Skowronek, muz. Mirosław Niziurski, sł. Barbara Kossuth

Majster klepka, muz. Mirosław Niziurski, sł. Barbara Kossuth

Malarz, muz. Mirosław Niziurski, sł. Barbara Kossuth