SNM

Zmiana siedziby SNM2023-10-29

więcej »

Wielkie podziękowania dla Pani Haliny2023-07-11

więcej »

Zmarł Zbigniew Ciechan2021-02-03

więcej »

zobacz wszystkie aktualności

Newsletter

Podaj nam swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać aktualności

Wychowanie Muzyczne » Aktualności » Konkurs. Melodie regionalne ziem polskich w opracowaniu

Konkurs. Melodie regionalne ziem polskich w opracowaniu

 

Redakcja czasopisma „Wychowanie Muzyczne” ogłasza konkurs na opracowanie autentycznych, tradycyjnych melodii z własnego regionu, folkloru muzycznego mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących dawniej i dziś ziemie polskie. Planowany konkurs ma być częścią projektu Folklor muzyczny we współczesnej kulturze i edukacji, programu MKiDN - Kolberg 2014 – Promesa.

 

Celem konkursu jest:

– upamiętnienie postaci Oskara Kolberga,

– inspirowanie do wykorzystywania w szerszym zakresie regionalnego folkloru muzycznego we współczesnych formach edukacji muzycznej,

– zwrócenie uwagi na wartości kulturowe i estetyczne folkloru muzycznego,

– kształtowanie postawy tolerancji wobec innych kultur,

– poszerzenie współczesnego repertuaru opartego na folklorze muzycznym,

– inspirowanie do poznawania i poszerzania wiedzy o regionalnych i lokalnych tradycjach muzycznych.

 

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:

 

1. Opracowanie pojedynczej melodii ludowej.

2. Opracowanie zbioru melodii w formie suity, minimum trzyczęściowego utworu. cyklicznego.

3. Inna forma (teatralna, taneczna itd.) zawierająca elementy folkloru muzycznego.

 

Opracowania mogą być przeznaczone na różnorodne składy – mile widziane są zarównoutwory wokalne (na chóry a cappella – jednorodne i mieszane), jak i wokalno-instrumentalne, opracowania na głosy z towarzyszeniem instrumentów (szkolnych klasycznych, elektronicznych, orffowskich, ludowych) oraz utwory na zespoły instrumentalne.

 

Jeżeli na konkurs wpłynie duża liczba prac, zostaną one dodatkowo podzielone ze względu na składy opracowań.

 

Utwory powinny uwzględniać możliwość ich wykonania przez uczniów.

 

W konkursie może wziąć udział każda osoba zajmująca się muzyką i edukacją, za wyjątkiem studentów i absolwentów kierunku kompozycja i teoria muzykioraz kompozytorów zrzeszonych w Związku Kompozytorów Polskich.

 

Każdy autor może zgłosić dowolną liczbę prac.

 

Prace należy przesyłać w wersji elektronicznej. W kategoriach 1. i 2. – obowiązkowo
w formacie PDF, w kategorii 3. – w .doc (Word) lub .odt (Open Office). Dodatkowo można je przesłać w formacie JPG oraz w dowolnym formacie programu do edycji nut. Utwory muzyczne mogą być ręcznie pisane na papierze pięcioliniowym i zeskanowane.

 

Podpisane prace wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać do 30 czerwca 2014 roku na adres gruszmir@op.pl – ich przyjęcie zostanie potwierdzone w liście zwrotnym.

 

Zaszyfrowane w redakcji czasopisma prace trafią do niezależnej komisji oceniającej, składającej się z uznanych kompozytorów i etnomuzykologów – autorytetów w swoich dziedzinach.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 lipca 2014 roku na stronach internetowych czasopisma, a następnie opublikowane w numerze 4/2014 „Wychowania Muzycznego”.

 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne oraz rzeczowe, a ich prace złożą się na specjalny, osobno wydany dodatek nutowy czasopisma „Wychowanie Muzyczne”. Dodatkowo wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowy numer „Kolbergowski” czasopisma wraz z płytą CD.

 

Wszelkie uwagi i pytania w sprawie konkursu prosimy kierować do: Mirosław Grusiewicz, tel. 503 644 267, gruszmir@op.pl