SNM

Zmiana siedziby SNM2023-10-29

więcej »

Wielkie podziękowania dla Pani Haliny2023-07-11

więcej »

Zmarł Zbigniew Ciechan2021-02-03

więcej »

zobacz wszystkie aktualności

Newsletter

Podaj nam swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać aktualności

Wychowanie Muzyczne » Bezpłatne e-książki

Bezpłatne e-książki

 

Na tej stronie udostępniamy bezpłatnie dystrybuowane książki, raporty z badań oraz dokumenty MEN oraz MKiDN dotyczące edukacji i kultury muzycznej. W razie jakichkolwiek naruszeń praw autorskich prosimy o kontak

 

2023, Michał Feliksiak, Polskie szkoły 2022. „Komunikat z Badań nr 2”, CBOS (s. 16, PDF, 0,36 MB)

 

2020, Piotr Wasyluk, Andrzej Kucner, Grzegorz Pacewicz,  Edukacja przyszłości, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn (s. 97, PDF,  0,77 MB)

 

 

 

2011, Mirosław Grusiewicz, Kompetencje muzyczne uczniów ogólnokształcących szkół podstawowych i gimnazjów, Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki, Lublin, (s. 142, PDF, 2,14 MB)

 

2020, Jacek Pyżalski  (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19.

Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, EduAkcja, Warszawa.

(s. 112, PDF, 4 MB)

 

 

2019, Andreas Schleicher,  Edukacja światowej klasy. Jak kształtować systemy szkolne na miarę XXI wieku,  Związek Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa (s.  306, PDF, 4,46 MB)

 

2018, Słuchanie muzyki, oprac. M. Feliksiak „Komunikat z Badań” CBOS,  2018 nr 102 (s. 12, PDF , 0,3 MB)

  

 

2016, Młodzież 2016, raport z badania sfinansowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa (s. 225, PDF, 1,3 MB).

 

2017, Szkolne talenty Europy u progu zmian. Polscy uczniowie w najnowszych badaniach międzynarodowychraport, M. Jakubowski, K. Konarzewski, M. Muszyński, et al., Fundacja Evidence Institute oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego, pobrano z www.evidenceinstitute.pl (s. 121, PDF, 3,8 MB).

 

 

 

 

2017, Program zwiększenia częstotliwości słuchania muzyki klasycznej w Polsce, Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa (s. 7, PDF 0,34 MB).

 

 

2017, Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, podpisanego przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską 14 lutego br., a ogłoszonego w Dzienniku Ustaw z dnia 24 lutego 2017 pod pozycją 356, MEN (s. 211, PDF 1,98 MB).

 

 

 

 

2016, Wyniki badania omnibusowego na temat częstości słuchania muzyki poważnej i ludowej, raport CBOS (s. 9, PDF 0,86 MB).

 

 

2016, Kompetencje muzyczne absolwentów I etapu edukacyjnego, Anna Waluga, Agnieszka Weiner, Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa (s. 132, PDF 8,41 MB).

 

 

2014, Praktyki kulturalne Polaków, Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak i in. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń. (PDF 7,7 MB).

 

 

2014, Raport o stanie szkolnictwa muzycznego II stopnia, Zofia Konaszkiewicz, Małgorzata Chmurzyńska, Andrzej Gębski, Emilia Lipka, Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk, Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa (s. 319, PDF 1,44 MB).

 

 

 

Ifnografika I cz. raportu: Krajewski M., Schmidt F., Raport końcowy z badań nad procesem wprowadzania nowej podstawy programowej z plastyki i muzyki, MKDNiS,Poznań 2014.

 

Pełny raport dostępny jest na stronie gov.pl

 

Ifnografika II cz. raportu: Krajewski M., Schmidt F., Raport końcowy z badań nad procesem wprowadzania nowej podstawy programowej z plastyki i muzyki, MKDNiS,Poznań 2014.

 

Pełny raport dostępny jest na stronie gov.pl

 

 

Ifnografika I cz. raportu: Krajewski M., Schmidt F., Raport końcowy z badań nad procesem wprowadzania nowej podstawy programowej z plastyki i muzyki, MKDNiS,Poznań 2014.

 

Pełny raport dostępny jest na stronie gov.pl

 

Ifnografika I cz. raportu: Krajewski M., Schmidt F., Raport końcowy z badań nad procesem wprowadzania nowej podstawy programowej z plastyki i muzyki, MKDNiS,Poznań 2014.

 

Pełny raport dostępny jest na stronie gov.pl

 

 

 

 

2014, Kultura ludowa. Teorie – praktyki – polityki, red. Barbara Fatyga, Ryszard Michalski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Warszawa 2014. (PDF 8,1 MB).

 

 

 

2014, Repertuar zajęć XV Międzynarodowych Warsztatów Flażoletowych (nuty muzyki celtyckiej z Bretanii z tabulatorami na flażolet), Dom Bretanii w Poznaniu; Stowarzyszenie EMU (PDF 5,9 MB).

 

 

 

2014, Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej, red. Weronika Grozdew-Kołacińska, Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa 2014 (PDF, 15 MB).

 

2014, Wariacje Kolbergowskie - dodatek specjalny Tygodnika Powszechnego (PDF, 10 MB).

 

 

 

 

2013, Światy Witolda Lutosławskiego - dodatek specjalny Tygodnika Powszechnego (PDF, 5,7 MB).

 

 

 

2013, Rynek fonograficzny w Polsce 2011/2012, Instytut Muzyki i Tańca

Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC / Związek Kompozytorów Polskich (PDF 0,7 MB).

 

 

2013, Edukacja w dziedzinie jazzu i muzyki estradowej w Polsce, Andrzej Białkowski (red.), Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa (PDF 0,4 MB).

 

 

2013, Nowe Media + Animacja Kultury, Narodowe Centrum Kultury przy współpracy Fundacji Orange oraz Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa (praca zbiorowa, PDF 2,5 MB).

 

 

 

2013, Profesjonalizm w edukacji muzycznej. Propozycje dla zmieniającej się szkoły,  red. Renata Gozdecka, Agnieszka Weiner, Wydawnictwo UMCS, Lublin (PDF 8,2 MB).

 

 

2012, Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce, red. Andrzej Białkowski, Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa (PDF 1 MB).

 

 

 

2012, Raport o stanie szkolnictwa muzycznego I stopnia. Diagnozy, problemy, wnioski modelowe, red. Wojciech Jankowski, Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa (PDF 1,2 MB).

 

 

2012, Konferencja „Nowoczesna szkoła artystyczna” Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina,  Warszawa (PDF 3,5 MB).

 

 

 

2010, Andrzej Białkowski, Mirosław Grusiewicz, Marcin Michalak, Edukacja muzyczna w Polsce. Diagnozy, debaty, aspiracje, Fundacja Muzyka jest dla wszystkich, Warszawa (PDF 0,6 MB).

 

 

2010, Animacja działań kulturalnych - wyzwanie współczesności, red. Małgorzata Latoch-Zielińska, Fundacja Muzyka jest dla wszystkich, Warszawa (PDF 0,5 MB).

 

 

2010, Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa (PDF 2,2MB).

 

 

2010, Standardy edukacji muzycznej, red. naukowa Andrzej Białkowski, Wiesława A. Sacher, Fundacja Muzyka jest dla wszystkich, Warszawa (PDF 0,2 MB). 

 

 

 

2011, Raport o stanie muzyki polskiej, Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa (PDF 2,1 MB).

 

 

2011, Profesjonalna i powszechna edukacja muzyczna wobec nowych wyzwań, red. Zofia Konaszkiewicz, Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa (PDF 0,3 MB).

 

 

2009, Raport o stanie kultury, red. Barbara Fatyga, współpraca Jacek Nowiński i Tomasz Kukołowicz, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (PDF 0,6 MB).

 

 

2011, Zawodniak M., Szkoła Nowej Generacji. Wizja która jutro może stać się rzeczywistością. Centrum Innowacji Edukacyjnych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (fragmenty online ze strony autora).

 

 

2009, Raport o stanie kultury w obszarze szkolnictwa artystycznego, red. Krzysztof Pawłowski w raz z zespołem, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – pełna wersja (PDF 0,5 MB).

 

 

2009, Raport o stanie kultury w obszarze szkolnictwa artystycznego, red. Krzysztof Pawłowski w raz z zespołem, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – streszczenie (PDF 0,04 MB).

 

 

2009, O kompetencjach kluczowych e-learningu i metodzie projektów, Anna Okońska-Walkowicz, Marlena Plebańska, Henryk Szaleniec, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa (PDF  0,5 MB).

 

 

2009, Działalność instytucji kultury w Polsce w 2009 r. Raport, Główny Urząd Statystyczny, Kraków (PDF 0,2 MB).

 

 

 

2009, Akademia rozwoju animacyjnej aktywności, Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna”, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Dom Kultury Śródmieście, Fundacja Autokreacja, Warszawa (PDF 0,6 MB).

 

 

 

2009, Dom kultury w XXI wieku. Wizje, niepokoje, rozwiązania, red. Barbara Jedlewska, Bohdan Skrzypczak, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Olsztyn (PDF 2,9 MB).

 

 

 

2011, Być i wspierać... Poradnik [nie] przeciętnego wychowawcy, Wydawnictwo Szkoła bez przemocy, Warszawa (PDF 2,7 MB).

 

 

2006, Jak radzić sobie z agresją i przemocą? Niezbędnik nauczyciela, Wydawnictwo Szkoła bez przemocy, Warszawa (PDF 0,7 MB).

 

 

 

2009, Podstawa programowa z komentarzami. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, MEN  (PDF 0,4 MB).

 

 

2009, Podstawa programowa. Muzyka, MEN  (PDF 0,2 MB).

 

 

2009, Jak organizować edukację w szkole podstawowej? Nowa podstawa programowa. Poradnik dyrektora szkoły, MEN  (PDF 1,9 MB).

 

 

2009, Jak organizować edukację w gimnazjum i liceum? Nowa podstawa programowa. Poradnik dyrektora szkoły, MEN  (PDF 1,9MB).

 

 

 

2002, Animacja Kultury. Doświadczenie i przyszłość, red.: Grzegorz Godlewski, Iwona Kurz, Andrzej Mencwel, Michał Wójtowski, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski. (PDF 2 MB).

 

2003, System edukacji w Rzeczypospolitej Polskiej. Szkoły i dyplomy, Joanna Jung-Miklaszewska, Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Warszawa. (PDF 2,2 MB).

 

 

 

Karta Nauczyciela, Ustawa z 1982r., ogłoszona w 2006 r., z ostatnimi poprawkami z 2009r. (PDF 0,3 MB).

 

 

Karta Nauczyciela, tekst ujednolicony, Stan prawny: luty 2012r, online.

 

 

 

2002, Kazimierz Daczka, Pojedziemy w świat daleki. Piosenki na każdą okazję. Część 1. Jest to zbiór piosenek wydany przez Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie. Więcej materiałów nutowych i metodycznych dostępnych jest na stronie: PCN w Lublinie.

 

 

2002, Kazimierz Daczka, Pojedziemy w świat daleki. Piosenki na każdą okazję. Część 2. Jest to zbiór piosenek wydany przez Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie. Więcej materiałów nutowych i metodycznych dostepnych jest na stronie: PCN w Lublinie.