SNM

Zmarła prof. dr hab. Maria Przychodzińska2019-09-18

więcej »

Zmarła Ewa Hoffman-Lipska2019-03-27

więcej »

Zapraszamy do naszej nowej księgarni − Księgarnia iNuty2018-09-13

więcej »

zobacz wszystkie aktualności

Newsletter

Podaj nam swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać aktualności

Wychowanie Muzyczne » Bezpłatne e-książki

Bezpłatne e-książki

 

Na tej stronie udostępniamy bezpłatnie dystrybuowane książki, raporty z badań oraz dokumenty MEN oraz MKiDN dotyczące edukacji i kultury muzycznej. W razie jakichkolwiek naruszeń praw autorskich prosimy o kontakt

 

2019, Andreas Schleicher,  Edukacja światowej klasy. Jak kształtować systemy szkolne na miarę XXI wieku,  Związek Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa (s.  306, PDF, 4,46 MB)

 

2018, Słuchanie muzyki, oprac. M. Feliksiak „Komunikat z Badań” CBOS,  2018 nr 102 (s. 12, PDF , 0,3 MB)

  

 

2016, Młodzież 2016, raport z badania sfinansowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa (s. 225, PDF, 1,3 MB).

 

2017, Szkolne talenty Europy u progu zmian. Polscy uczniowie w najnowszych badaniach międzynarodowychraport, M. Jakubowski, K. Konarzewski, M. Muszyński, et al., Fundacja Evidence Institute oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego, pobrano z www.evidenceinstitute.pl (s. 121, PDF, 3,8 MB).

 

 

 

 

2017, Program zwiększenia częstotliwości słuchania muzyki klasycznej w Polsce, Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa (s. 7, PDF 0,34 MB).

 

 

2017, Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, podpisanego przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską 14 lutego br., a ogłoszonego w Dzienniku Ustaw z dnia 24 lutego 2017 pod pozycją 356, MEN (s. 211, PDF 1,98 MB).

 

 

 

 

2016, Wyniki badania omnibusowego na temat częstości słuchania muzyki poważnej i ludowej, raport CBOS (s. 9, PDF 0,86 MB).

 

 

2016, Kompetencje muzyczne absolwentów I etapu edukacyjnego, Anna Waluga, Agnieszka Weiner, Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa (s. 132, PDF 8,41 MB).

 

 

2014, Praktyki kulturalne Polaków, Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak i in. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń. (PDF 7,7 MB).

 

 

2014, Raport o stanie szkolnictwa muzycznego II stopnia, Zofia Konaszkiewicz, Małgorzata Chmurzyńska, Andrzej Gębski, Emilia Lipka, Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk, Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa (s. 319, PDF 1,44 MB).

 

 

 

2014, Kultura ludowa. Teorie – praktyki – polityki, red. Barbara Fatyga, Ryszard Michalski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Warszawa 2014. (PDF 8,1 MB).

 

 

 

2014, Repertuar zajęć XV Międzynarodowych Warsztatów Flażoletowych (nuty muzyki celtyckiej z Bretanii z tabulatorami na flażolet), Dom Bretanii w Poznaniu; Stowarzyszenie EMU (PDF 5,9 MB).

 

 

 

2014, Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej, red. Weronika Grozdew-Kołacińska, Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa 2014 (PDF, 15 MB).

 

2014, Wariacje Kolbergowskie - dodatek specjalny Tygodnika Powszechnego (PDF, 10 MB).

 

 

 

 

2013, Światy Witolda Lutosławskiego - dodatek specjalny Tygodnika Powszechnego (PDF, 5,7 MB).

 

 

 

2013, Rynek fonograficzny w Polsce 2011/2012, Instytut Muzyki i Tańca

Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC / Związek Kompozytorów Polskich (PDF 0,7 MB).

 

 

2013, Edukacja w dziedzinie jazzu i muzyki estradowej w Polsce, Andrzej Białkowski (red.), Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa (PDF 0,4 MB).

 

 

2013, Nowe Media + Animacja Kultury, Narodowe Centrum Kultury przy współpracy Fundacji Orange oraz Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa (praca zbiorowa, PDF 2,5 MB).

 

 

 

2013, Profesjonalizm w edukacji muzycznej. Propozycje dla zmieniającej się szkoły,  red. Renata Gozdecka, Agnieszka Weiner, Wydawnictwo UMCS, Lublin (PDF 8,2 MB).

 

 

2012, Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce, red. Andrzej Białkowski, Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa (PDF 1 MB).

 

 

 

2012, Raport o stanie szkolnictwa muzycznego I stopnia. Diagnozy, problemy, wnioski modelowe, red. Wojciech Jankowski, Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa (PDF 1,2 MB).

 

 

2012, Konferencja „Nowoczesna szkoła artystyczna” Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina,  Warszawa (PDF 3,5 MB).

 

 

 

2010, Andrzej Białkowski, Mirosław Grusiewicz, Marcin Michalak, Edukacja muzyczna w Polsce. Diagnozy, debaty, aspiracje, Fundacja Muzyka jest dla wszystkich, Warszawa (PDF 0,6 MB).

 

 

2010, Animacja działań kulturalnych - wyzwanie współczesności, red. Małgorzata Latoch-Zielińska, Fundacja Muzyka jest dla wszystkich, Warszawa (PDF 0,5 MB).

 

 

2010, Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa (PDF 2,2MB).

 

 

2010, Standardy edukacji muzycznej, red. naukowa Andrzej Białkowski, Wiesława A. Sacher, Fundacja Muzyka jest dla wszystkich, Warszawa (PDF 0,2 MB). 

 

 

 

2011, Raport o stanie muzyki polskiej, Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa (PDF 2,1 MB).

 

 

2011, Profesjonalna i powszechna edukacja muzyczna wobec nowych wyzwań, red. Zofia Konaszkiewicz, Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa (PDF 0,3 MB).

 

 

2009, Raport o stanie kultury, red. Barbara Fatyga, współpraca Jacek Nowiński i Tomasz Kukołowicz, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (PDF 0,6 MB).

 

 

2011, Zawodniak M., Szkoła Nowej Generacji. Wizja która jutro może stać się rzeczywistością. Centrum Innowacji Edukacyjnych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (fragmenty online ze strony autora).

 

 

2009, Raport o stanie kultury w obszarze szkolnictwa artystycznego, red. Krzysztof Pawłowski w raz z zespołem, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – pełna wersja (PDF 0,5 MB).

 

 

2009, Raport o stanie kultury w obszarze szkolnictwa artystycznego, red. Krzysztof Pawłowski w raz z zespołem, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – streszczenie (PDF 0,04 MB).

 

 

2009, O kompetencjach kluczowych e-learningu i metodzie projektów, Anna Okońska-Walkowicz, Marlena Plebańska, Henryk Szaleniec, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa (PDF  0,5 MB).

 

 

2009, Działalność instytucji kultury w Polsce w 2009 r. Raport, Główny Urząd Statystyczny, Kraków (PDF 0,2 MB).

 

 

 

2009, Akademia rozwoju animacyjnej aktywności, Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna”, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Dom Kultury Śródmieście, Fundacja Autokreacja, Warszawa (PDF 0,6 MB).

 

 

 

2009, Dom kultury w XXI wieku. Wizje, niepokoje, rozwiązania, red. Barbara Jedlewska, Bohdan Skrzypczak, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Olsztyn (PDF 2,9 MB).

 

 

 

2011, Być i wspierać... Poradnik [nie] przeciętnego wychowawcy, Wydawnictwo Szkoła bez przemocy, Warszawa (PDF 2,7 MB).

 

 

2006, Jak radzić sobie z agresją i przemocą? Niezbędnik nauczyciela, Wydawnictwo Szkoła bez przemocy, Warszawa (PDF 0,7 MB).

 

 

 

2009, Podstawa programowa z komentarzami. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, MEN  (PDF 0,4 MB).

 

 

2009, Podstawa programowa. Muzyka, MEN  (PDF 0,2 MB).

 

 

2009, Jak organizować edukację w szkole podstawowej? Nowa podstawa programowa. Poradnik dyrektora szkoły, MEN  (PDF 1,9 MB).

 

 

2009, Jak organizować edukację w gimnazjum i liceum? Nowa podstawa programowa. Poradnik dyrektora szkoły, MEN  (PDF 1,9MB).

 

 

 

2002, Animacja Kultury. Doświadczenie i przyszłość, red.: Grzegorz Godlewski, Iwona Kurz, Andrzej Mencwel, Michał Wójtowski, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski. (PDF 2 MB).

 

2003, System edukacji w Rzeczypospolitej Polskiej. Szkoły i dyplomy, Joanna Jung-Miklaszewska, Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Warszawa. (PDF 2,2 MB).

 

 

 

Karta Nauczyciela, Ustawa z 1982r., ogłoszona w 2006 r., z ostatnimi poprawkami z 2009r. (PDF 0,3 MB).

 

 

Karta Nauczyciela, tekst ujednolicony, Stan prawny: luty 2012r, online.

 

 

 

2002, Kazimierz Daczka, Pojedziemy w świat daleki. Piosenki na każdą okazję. Część 1. Jest to zbiór piosenek wydany przez Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie. Więcej materiałów nutowych i metodycznych dostępnych jest na stronie: PCN w Lublinie.

 

 

2002, Kazimierz Daczka, Pojedziemy w świat daleki. Piosenki na każdą okazję. Część 2. Jest to zbiór piosenek wydany przez Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie. Więcej materiałów nutowych i metodycznych dostepnych jest na stronie: PCN w Lublinie.