Bibliografia WM

[Wychowanie Muzyczne]

Wybierz jedno lub więcej wyrażeń.
[Powrót do wyszukiwania zwykłego]


instrumentacja (aranżacja) muzyka rockowa Smoczyńska Urszula
1957-1966 instrumenty elektryczne i elektroniczne muzyka sceniczna i estradowa socjalizm i internacjonalizm
1967-1976 instrumenty klasyczne muzyka solistyczna i kameralna socjologia kultury
1977-1989 instrumenty ludowe i etniczne muzyka symfoniczna solfeż (solmizacja)
1990-1999 instrumenty szkolne muzyka taneczna śpiew
2000-2006 instytucje edukacyjno-artystyczne muzyka wokalna śpiewnik
2007-2022 integracja międzyprzedmiotowa muzyka wokalno-instrumentalna sprzęt muzyczny (urządzenia muzyczne)
akademia, inscenizacja szkolna integracja sztuk muzyka współczesna średniowiecze
aktywne słuchanie muzyki internet muzykologia środowiskowa działalność muzyczna
akustyka ISME (EAS) muzykoterapia starożytność
amatorskie uprawianie muzyki Jankowski Wojciech nauczanie początkowe i przedszkolne Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki
animacja kultury (edukacja kulturalna) Jaques-Dalcroze Emil nauczyciel muzyki Strauss Batia
ankieta (kwestionariusz) Joteyko Tadeusz Noskowski Zygmunt studia podyplomowe
antropologia kultury jubileusz Nowe Wychowanie studium nauczycielskie (SN)
audiacja Kabalewski Dymitr Nowowiejski Feliks Suzin Adam
audycje muzyczne kabaret nuty Suzuki Shinichi
awans zawodowy Karłowicz Mieczysław ocena i kontrola ucznia system szkolny
Bach Jan Sebastian Kazuro Stanisław ognisko muzyczne Szeligowski Tadeusz
badania klasycyzm Olimpiada Artystyczna szkoła muzyczna
badania diagnostyczne Kodaly Zoltan opera, operetka, dramat muzyczny szkoła podstawowa
badania eksperymentalne Kolberg Oskar Orff Carl szkoła średnia
badania historyczno-teoretyczne kolęda, pastorałka organizacje społeczne szkoła wyższa
badania porównawcze kolegium nauczycielskie orkiestra szkoła zawodowa
balet Komisja Edukacji Narodowej ORMUZ szkolnictwo muzyczne
Baranowska-Borowa Julia kompozytor osiągnięcia, kompetencje nauczyciela Szostakowicz Dymitr
barok koncepcja autorska osiągnięcia, umiejętności studenta sztuka ludowa
Beethoven Ludwig koncert/y osiągnięcia, umiejętności ucznia sztuki piękne
Bryk Aleksander konferencja (kongres-seminarium) ośrodki edukacyjno-artystyczne Szymanowski Karol
Bum Bum Rurki konkurs oświecenie Tacina Jan
Burowska Zofia krakowska koncepcja Paderewski Ignacy Jan taniec, choreografia
cele kształcenia książka pedagog Tansman Aleksander
Chopin Fryderyk kształcenie nauczycieli pedagogika kultury tataizacja
chór kształcenie słuchu pedagogika muzyczna teatr (muzyczny, tańca)
chóralistyka (dyrygentura) kultura - kultura muzyczna pedagogika ogólna technologie - nowe media
chórmistrz (dyrygent) kultura ludowa pedagogika resocjalizacyjna telewizja
Ciechan Zbigniew kultura popularna pedagogika specjalna (rewalidacyjna) teoria kultury
Curven John Kurpiński Karol Penderecki Krzysztof teoria muzyki
ćwiczenia emisyjne kwalifikacje nauczyciela pieśń ludowa teoria wychowania
ćwiczenia rytmiczne Lasocki Józef Karol pieśń patriotyczna teoria wychowania estetycznego
Czajkowski Piotr liceum pedagogiczne pieśń (piosenka) test dydaktyczny (osiągnięć szkolnych)
czasopismo LIM plan i organizacja nauczania test uzdolnień
czytanie nut Lipska Ewa plastyka treści kształcenia
Debussy Claude Liszt Franciszek płyta (nagranie muzyczne) uczestnictwo w kulturze
dom kultury literatura muzyczna podręcznik Vivaldi Antonio
doskonalenie i dokształcanie zawodowe literatura piękna podstawa programowa Wagner Ryszard
dydaktyka (teoria kształcenia) Lutosławski Witold polska koncepcja wychowania muzycznego warsztaty (kursy - szkolenia)
działania twórcze (ekspresja, improwizacja) Markiewicz Leon pomiar osiągnięć wiedza muzyczna
edukacja multi- i międzykulturowa Maszyński Piotr pomoc dydaktyczna Wieman Maria
edukacja muzyczna w świecie Mayzner Tadeusz poradnik metodyczny Wieniawski Henryk
edukacja regionalna media (mass media) postawy, motywacje wirtuoz
eksperyment pedagogiczny Mendelssohn-Bartholdy Feliks postmodernizm współczesność
emisja głosu metodologia badań Powroźniak Józef wychowanie
estetyka metody absolutne praca domowa wychowanie estetyczne
etnografia metodyka (metody nauczania) pracownia muzyczna Wychowanie Muzyczne (czasopismo)
etnomuzykologia metody względne program autorski wykonawstwo muzyczne
ewaluacja modernizm program nauczania Wysocki Stefan
festiwal, przegląd, festyn muzyczny Moniuszko Stanisław projekt edukacyjny XIX wiek
film Mozart Wolfgang Amadeusz promocja kultury XV-XVIII wiek
filozofia sztuki multimedia i programy komputerowe Pro Sinfonika XXI wiek
folklor i folkloryzm Mursell James przedszkole XX wiek
fonogestyka muzea i miejsca kultury muzycznej przeżycie estetyczne zabawy i gry
formy muzyczne muzyka artystyczna Przychodzińska Maria zainteresowania muzyczne
funkcje muzyki (sztuki) muzyka awangardowa XX i XXIw. psychologia zajęcia pozaprogramowe
gimnazjum muzyka dawna psychologia muzyki zajęcia szkolne
Gordon Edwin E. muzyka dla dzieci PZCHiO zasady i metody nauczania
gra na instrumentach muzyka elementarna radio zasady muzyki
Guido z Arezzo muzyka etniczna (muzyka świata) reforma szkolna zdolności i umiejętności muzyczne
Haendel Georg Friedrich muzyka filmowa i teatralna renesans (odrodzenie) zespół instrumentalny
harmonia muzyka folkowa romantyzm i postromantyzm zespół muzyczny
Haydn Joseph muzyka jazzowa Rousseau Jean-Jacques zespół teatralno-muzyczny
historia edukacji muzykalność, wrażliwość muzyczna Rudziński Witold zespół wokalno-instrumentalny
historia muzyki muzyka ludowa rytmika (ruch przy muzyce) zespół wokalno-taneczny (pieśni i tańca)
Hławiczka Karol muzyka polska Schubert Franz zespół wokalny
idee (koncepcje) edukacji muzycznej muzyka popularna (rozrywkowa) Schumann Robert
ideologia - wychowanie ideologiczne muzyka programowa i ilustracyjna słuchanie (percepcja) muzyki
inscenizacja piosenki muzyka religijna słuch muzyczny