Czy znasz Moniuszkę?

  
Wypełnij krzyżówkę.Kliknij liczbę w siatce krzyżówki, przeczytaj opis i wpisz hasło. Następnie zatwierdź je odpowiednim przyciskiem. Jeśli nie będziesz pewien hasła, możesz skorzystać z przycisku Podpowiedź. Pamiętaj, że na wypełnienie krzyżówki masz 6 minut.
     1          
 2              
             
   3     4         
             
  5          6     
             
             
 7              
            8   
 9     10      11       
12               
             
             
             
   13            

POZIOMO

2. "...domowy" w tytule zbioru pieśni Moniuszki.
3. W tym mieście zmarł Moniuszko.
5. Do wiersza tego poety pt. "Dziewczyna", Moniuszko skomponował muzykę.
7. Jest autorem słów "Prząśniczki".
11. Ona pierwsza uczyła Moniuszkę gry na fortepianie.
12. Kobiecy tytuł arystokratyczny będący tytułem jednej z oper Moniuszki.
13. W tym mieście Moniuszko skomponował "Litanie ostrobramskie".

PIONOWO

1. "Straszny..." w tytule opery narodowej Moniuszki.
4. Jest autorem "Pieśni wieczornej", do której Moniuszko skomponował muzykę.
6. ...Muzyczny - Moniuszko był jego profesorem od 1864 roku.
8. Bohaterką tej opery jest góralka.
9. Nauczyciel muzyki Moniuszki w Warszawie.
10. Skomponował ich Moniuszko około 300.