Bibliografia WM

[Wychowanie Muzyczne]

Numer: Dział: Autor: Gatunek:
Bieżąca litera: A [wyszukiwanie zaawansowane]

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

 1. Abratowski Kazimierz, Pożyteczny kurs muzyczny dla nauczycieli w Nowej Hucie, nr 1970/1
 2. Abratowski Kazimierz, Wakacyjny kurs muzyczny bez wielkich słów, nr 1966/1
 3. Adamczyk Ewa, Bum Bum Rurki w gimnazjum. Kolorowe „Cztery pory roku”, nr 2013/1
 4. Adamczyk Ewa, Od Maneta do Gauguina. Inspiracje dla edukacji muzyczno-estetycznej, nr 2001/4
 5. Adamczyk Ewa, Projekt edukacyjny Chopinalia 2010, nr 2010/5
 6. Adamczyk Ewa, W poszukiwaniu niezwykłego brzmienia – muzykowanie na Bum Bum Rurkach, nr 2012/5
 7. Adamiak Władysław, Dwa konspekty lekcyjne w kl. VI, nr 1967/2
 8. Adamiak Władysław, Jak uczyłem gry na mandolinie nauczycieli powiatu kraśnickiego, nr 1958/3
 9. Adamiak Władysław, Korelacja wychowania muzycznego z innymi przedmiotami w szkole podstawowej, nr 1968/2
 10. Adamiak Władysław, Opis dwu kolejnych lekcji wychowania muzycznego w klasie VII, nr 1969/1
 11. Adamowski Jan, Kolęda w polskiej tradycji, nr 2009/5
 12. Adamowski Jan, Z polskich obrzędów dorocznych - dożynki, nr 2009/4
 13. Adamowski Jan, Z polskich obrzędów dorocznych - sobótki, nr 2009/3
 14. Ajewska Barbara, Warpechowska Leokadia, Konspekty lekcyjne - klasa VIII, nr 1974/2
 15. Ajewska Barbara, Warpechowska Leokadia, Wychowanie muzyczne w klasach V-VIII. Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej, nr 1974/1
 16. Ajewska Barbara, Edward Herman, Marianna Murkowa i Felicja Ryszka – Piosenki i zabawy w klasie I i II szkoły podstawowej, nr 1973/4
 17. Ajewska Barbara, Ewa Lipska i Maria Przychodzińska, „Metodyka wychowania muzycznego w klasach I-IV szkoły podstawowej, nr 1973/5
 18. Ajewska Barbara, Lekcja otwarta przeprowadzona w klasie VIII Szkoły Podstawowej nr 98 w dniu 18 XI 1966 r., nr 1968/1
 19. Ajewska Barbara, To już pięć lat, nr 1982/5
 20. Ajewska Barbara, Wielkie wakacje czyli wspomnienie o Władysławie Skoraczewskim, nr 1980/2
 21. Anczykowska-Wysocka Wiesława, System kształcenia muzycznego wokalistów w Polsce i na świecie, nr 2005/2
 22. Arpa Stefan, O możliwościach stosowania jednolitych koncepcji muzyczno-pedagogicznych w środowisku różnojęzycznym, nr 1978/4
 23. Arpa Stefan, Wzajemny stosunek twardego i miękkiego ataku dźwięku w kształceniu głosu dziecka, nr 1978/5
 24. Asyngier-Kozieł Anna, Muzyka w dziecięcym zespole teatralnym, nr 2002/1
 25. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Apel o powszechną edukację muzyczną, nr 2012/2
 26. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Apel warszawskiej PWSM do Czytelników, nr 1976/2
 27. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Bibliografia i komunikaty, nr 1970/5
 28. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Czytelnicy piszą, nr 1978/2
 29. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Czytelnicy piszą, nr 1977/1
 30. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Doniesienia z prasy, nr 1976/1
 31. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Doroczny ogólnopolski festiwal folklorystyczny, nr 1976/4
 32. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Dwie daty, nr 1959/5
 33. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Gnieźnieński Chór "Szpaki" w Strzelcach Krajeńskich, nr 1977/5
 34. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, II Międzynarodowe Spotkania Chórów Chłopięcych Poznań 80, nr 1980/3
 35. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Informacja wstępna do publikacji trzeciej wersji programów w czasopismach przedmiotowych, nr 1977/4
 36. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Jak tu żyć, nauczycielu muzyki? Jak żyć?, nr 2014/1
 37. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Juka proponuje, nr 2005/3
 38. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Wydział Matur, nr 2000/4
 39. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Komunikat Komisji Wychowania Muzycznego, nr 1959/4
 40. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Komunikat Ludowego Instytutu Muzycznego, nr 1959/4
 41. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Konkurs „Klasyka w klasie. Najlepsza lekcja o muzyce poważnej”, nr 2017/3
 42. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Kronika, nr 1961/4
 43. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Kronika, nr 1962/3
 44. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, List do Redakcji, nr 1995/5
 45. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, List do Redakcji, nr 1972/2
 46. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, List otwarty nauczycieli muzyki i plastyki Gminy Warszawa-Centrum w sprawie miejsca sztuki, nr 2001/2
 47. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, List otwary do Ministra Edukacji Narodowej, nr 2000/2/3
 48. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, List protestacyjny, nr 1992/4
 49. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Listy do Redakcji, nr 1961/4
 50. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Listy do Redakcji, nr 1969/3
 51. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Listy do Redakcji, nr 1959/6
 52. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Listy do Redakcji, nr 2009/3
 53. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Listy do Redakcji, nr 1972/4
 54. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Listy do Redakcji, nr 1962/3
 55. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Międzynarodowe Stowarzyszenie Wychowania Muzycznego, nr 1970/2
 56. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Mobilna orkiestra, nr 2017/3
 57. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Moim skromnym zdaniem. Muzyka w edukacji wczesnoszkolnej, nr 2014/2
 58. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Moja muzyka ułatwia pracę, nr 2005/3
 59. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Narady Nauczycielskie – nowa inicjatywa Fundacji Muzyka Jest dla Wszystkich, nr 2014/3
 60. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Nauczyciel Muzyki 2016 – informacja prasowa organizatorów konkursu, nr 2017/2
 61. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Ogólna charakterystyka planu nauczania i zadań 8-klasowej ogólnokształcącej szkoły podstawowej ze specjalnym programem wychowania muzycznego na Węgrzech, nr 1968/4
 62. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Orzeczenie, nr 1970/4
 63. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Oświadczenie w sprawie wychowania estetycznego w związku z planowaną reformą systemu oświatowego, nr 1993/4
 64. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, nr 2017/2
 65. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, nr 2005/4
 66. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Praca domowa uczniów, nr 1970/2
 67. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Pracownie muzyczne – program pilotażowy projektu „Grajmy w szkole”, nr 2017/5
 68. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Program 10-letniej szkoły średniej "muzyka" klasy IV-VIII, nr 1977/4
 69. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Program chóru i zespołów instrumentalnych w ośmioletniej szkole podstawowej, nr 1985/1
 70. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Program dziesięcioletniej szkoły średniej - muzyka klasa IV, nr 1980/4
 71. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Program muzyki dla klasy V, nr 1981/4
 72. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Program muzyki dla klasy VI, nr 1982/4
 73. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Program muzyki dla klasy VII, nr 1983/4
 74. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Program muzyki dla klasy VIII, nr 1984/4/5
 75. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Program muzyki dla szkół ponadpodstawowych ogólnokształcących, nr 1984/1
 76. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Program szkoły podstawowej. Muzyka klasy IV-VIII, nr 1985/1
 77. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Program szkoły ponadpodstawowej. Chóry i zespoły instrumentalne, nr 1985/1
 78. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Program szkoły ponadpodstawowej. Muzyka, nr 1985/1
 79. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Program zasadniczej szkoły zawodowej. Muzyka, nr 1985/1
 80. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Projekt programu chóru w powszechnej szkole średniej, nr 1978/3
 81. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Projekt programu zespołów instrumentalnych w powszechnej szkole średniej, nr 1978/3
 82. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Propozycje Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, nr 2005/3
 83. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Protokół rozstrzygnięcia II Stołecznego Konkursu Chórów Szkolnych, nr 1972/5
 84. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Przyszłość należy do fortepianu elektronicznego – rozmowa z Waldemarem Malickim, nr 2017/3
 85. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Regulamin, nr 1974/1
 86. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Regulamin IV Konkursu Chórów Szkolnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych m. st. Warszawy o puchar przechodni Mazowieckiego Związku Śpiewaczego, nr 1974/2
 87. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Rożak Wydawnictwo, nr 2005/3
 88. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Rozkład materiału dla klasy VI, nr 1982/4
 89. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Rozkład materiału dla klasy VII, nr 1983/4
 90. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Rozkład materiału dla klasy VIII, nr 1984/4/5
 91. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Rozstrzygnięcie konkursu muzycznego na tematy śląskie pierwszego XX - lecia PRL, nr 1965/1
 92. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Sprawozdanie z narady ZNP na temat pracy kulturalno-oświatowej wśród nauczycieli, nr 1959/4
 93. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Sprawozdanie z obrad Związku Kompozytorów Polskich, nr 1959/4
 94. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Stopnie specjalizacji zawodowej dla nauczycieli wychowania muzycznego (warunki, wymagania egzaminacyjne, literatura), nr 1983/5
 95. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Tańce i zabawy dzieci ukraińskich, nr 1992/5
 96. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Teksty na konkurs, nr 1959/3
 97. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, VI Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Muzyki – refleksje Sympatyków Wychowania Muzycznego, nr 2014/3
 98. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Wnioski i postulaty nauczycieli-metodyków uczestników ogólnopolskiej konferencji w Piotrkowie Trybunalskim, nr 1982/3
 99. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Wskazówki metodyczne do nauczania śpiewu w szkole ogólnokształcącej opracowane przez Miejskie Ognisko Metodyczne Muzyki i Śpiewu, Szczecin, ul. Tarczyńskiego 3, nr 1960/4
 100. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Wstępna wersja programu dziesięcioletniej szkoły średniej, nr 1976/2
 101. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Wycinki z prasy codziennej, nr 1965/2
 102. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, nr 2005/3
 103. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, W związku z projektem reformy szkolnictwa Ognisko Metodyczne Śpiewu w Częstochowie przedstawia następujące uwagi i postulaty, nr 1962/3
 104. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Zadania i organizacja wychowania muzycznego w NRD, nr 1969/2
 105. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Zadania i organizacja wychowania muzycznego w NRD (2), nr 1969/4
 106. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Zadania w dziedzinie rozwoju oświaty, nauki i kultury (Fragmenty wytycznych KC na VII Zjazd PZPR), nr 1976/1
 107. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Zarys kroniki orkiestry Kałamarskich (lata 1865-1967), nr 1969/3
 108. Autorzy zbiorowi i bliżej nieokreśleni, Zestaw instrumentów muzycznych zatwierdzonych przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania do nauki "Wychowania muzycznego" w szkołach podstawowych, nr 1981/5
 109. Axelsen Doris, "Dobre" i "złe" słuchanie, nr 1986/2